Novinky

Příklad z praxe z projektu CIVITAS Handshake: přestavba okružní třídy v Bruggách
19.1.2022

Při vývoji městské cyklostezky FR30 v rámci projektu CIVITAS Handshake byla tato bariéra rozpoznána a byl vypracován plán na překonání tohoto úzkého místa.
Představujeme projekt CLIMASUM
7.1.2022

S hrdostí představujeme nový mezinárodní projekt CLIMASUM – Zmírňování klimatických změn prostřednictvím udržitelné městské mobility, na kterém se spolupodílí sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., a jehož aktivity budou propojeny i s činností sítě CIVINET.
Slovensko připravuje implementaci Plánu obnovy a odolnosti – jaké jsou současné a aktivity a budoucí milníky pro oblast udržitelné mobility?
15.12.2021

Ministerstvo dopravy a výstavby SR aktuálně začíná s přípravou implementace Plánu obnovy a odolnosti (POO), který byl schválen v červenci letošního roku a obsahuje několik důležitých milníků a cílů v oblasti udržitelné mobility. Plán představuje pro Slovensko celkovou alokaci přibližně 6 miliard eur z Evropské unie.
Spuštěn nový e-learningový kurz k participaci v městském plánování udržitelné dopravy
7.12.2021

Participace, neboli zapojení veřejnosti (odborné a široké) je jednou ze základních charakteristik plánů udržitelné městské mobility a při zpracování plánů je třeba jí věnovat patřičnou pozornost. Se zlepšováním úrovně participačního procesu v českých a slovenských městech nyní pomůže i nová e-learningová platforma.
Zúčastněte se konference CIVITAS Forum 2021
18.10.2021

CIVITAS Fórum je akce pořádaná jednou za půl roku Iniciativou CIVITAS, která oslavuje, propaguje a podporuje udržitelná města a pokrok v oblasti udržitelné městské mobility napříč Evropou.
Školení Roberta Pressla a Clause Köllingera v ČR spoluorganizovaná sítí CIVINET
12.10.2021

Dvojice školení vedená Robertem Presslem a Clausem Köllingerem z rakouského Grazu se uskutečnila ve dnech 7. a 8. září 2021 v prostorách Centra dopravního výzkumu v Brně.
Ostrava a Krakov hostem Konference CIVINET 2021 a navazující exkurze
12.10.2021

Dne 29. září 2021 se v Moravskoslezském inovačním centru v Ostravě uskutečnila každoroční konference sítě CIVINET Česká a Slovenská republika, tentokrát na téma „Smart řešení v mobilitě“.
Shrnutí webináře CIVINET zaměřeného na cyklodopravu a mikromobilitu
24.6.2021

Webinář „Cyklistická doprava a mikromobilita – hnací motor v oblasti udržitelné městské mobility? se uskutečnil 16. 6. 2021 místo semináře původně plánovaného v Banské Bystrici a část přednášek tak byla zaměřena na problematiku související s městem Banská Bystrica a s Banskobystrickým krajem.
Plánování pro udržitelné město aneb osm zásad pro plánování udržitelné mobility
9.6.2021

Díky spolupráci s německou konzultační společností Rupprecht Consult GmbH, vám nyní můžeme představit osm zásad pro plánování udržitelné mobility v češtině a v atraktivní grafické podobě.
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.