Evropská komise zveřejnila 100 měst, která se zapojí do mise Klimaticky neutrální a chytrá města

Evropská komise zveřejnila na začátku letošního roku první výzvu pro města, aby se připojila k její misi "Klimaticky neutrální a chytrá města" a zavázala se tak podepsat smlouvy o klimaticky neutrálních městech do roku 2030. Zájem zapojit se vyjádřilo 377 měst z celé Evropy, z nichž Komise nyní vybrala 100, která se k misi připojí a stanou se globálními lídry na cestě ke klimaticky neutrální budoucnosti.

Mezi vybranými městy je i český zástupce a členské město sítě CIVINET Česká a Slovenská republika, Statutární město Liberec. Velkým úspěchem je také to, že 64 ze 100 evropských měst v misi jsou města CIVITAS, stejně jako pět z 11 dalších měst vybraných z řad přidružených zemí.

Mise jsou novinkou v programu Horizont Evropa, která podporuje priority Evropské komise. Zapojená města reprezentují 12 % obyvatelstva Evropské unie, přičemž kritériem pro výběr byla geografická vyváženost a dále rozmanitost měst z hlediska velikosti, dopadu a inovativnosti. Vybraná města budou spolupracovat s různými zúčastněnými stranami na přípravě smluv o klimatických městech, v nichž budou podrobně popsány jejich plány na dosažení klimatické neutrality ve všech odvětvích. Platforma misí jim k tomu poskytne technickou, regulační a finanční pomoc, díky níž budou města moci vypracovat a realizovat opatření k tomu, aby se stala klimaticky neutrálními.

Úplný seznam měst CIVITAS, která byla vybrána, aby se připojila k misi, naleznete zde.

Zdroje informací: https://civitas.eu/news/civitas-cities-selected-to-join-the-european-commissions-cities-mission, https://www.eltis.org/in-brief/news/100-cities-selected-lead-eus-climate-neutral-and-smart-cities-mission-announced


Evropská komise zveřejnila 100 měst, která se zapojí do mise "Klimaticky neutrální a chytrá města"
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.