Kontakt

Adresa sekretariátu CIVINET Česká a Slovenská republika:
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
E-mail: civinet@cdv.cz

Náš tým
Mgr. Michal Bajgart, tel.: +420 541 641 233, michal.bajgart@cdv.cz
Mgr. Alena Klímová, tel.: +420 541 641 234, alena.klimova@cdv.cz
Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D., barbora.brezovska@cdv.cz

Dotazy k činnosti spolku a pořádaným akcím prosím směřujte na osobní
e-mailové adresy. Pro zasílání oficiálních dokumentů a prohlášení využijte adresu civinet@cdv.cz

Facebook - sledujte nás

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.