Kontakt

Sídlo sekretariátu CIVINET:

Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
www.civinet.cz

Kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D, tel.: +420-541.641.736, mobil: +420-602-372.486

Kontaktní osoba na Slovensku: doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD., email: dana.sitanyiova@fstav.uniza.sk