Kontakt

Adresa sekretariátu CIVINET Česká a Slovenská republika:
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
E-mail: civinet@cdv.cz

Náš tým
Mgr. Michal Bajgart, tel.: +420 541 641 233, michal.bajgart@cdv.cz
Mgr. Alena Klímová, tel.: +420 541 641 234, alena.klimova@cdv.cz

Dotazy k činnosti spolku a pořádaným akcím prosím směřujte na osobní
e-mailové adresy. Pro zasílání oficiálních dokumentů a prohlášení využijte adresu civinet@cdv.cz

Sledujte nás na sítích Facebook a LinkedIn

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.