Akce CIVINET

Připravované akce

 • 27. – 31. 05. 2024 – Studijní exkurze do Belgie (primárně pro řádné členy), Leuven + Mechelen (BE)
 • 14. – 15. 11. 2024 – "CIVINET X: Proměnou mobility k udržitelné budoucnosti měst" (konference k 10. výročí sítě CIVINET Česká a Slovenská republika), Brno

Změna termínu i programu pořadateli vyhrazena.


Akce CIVINET

Dříve uskutečněné akce

 • MDV SR, Stav městské mobility ve slovenských městech MDV SR, Tóth, Rozsár
 • MÚ Žilina, akční plán nízkouhlíkové mobility města Žilina a aktivity na podporu nízkouhlíkové mobility, Slebodník
 • MÚ ŽILINA, Aktivity města Žilina na podporu udržitelné městské mobility
 • Univerzita Záhřeb, Softwarové nástroje pro plánování - elektrifikace městské autobusové dopravy, Prof. Deur
 • Transformace dopravního systému města Malacky směrem k udržitelné mobilitě, Ondrovič
 • FGM AMOR, Územní plánování a městská mobilita, Claus Köellinger
 • FGM AMOR, Praktický workshop, Claus Köellinger
 • Úvodní prezentace CIVITAS PROSPERITY
 • Nástroj pro simulaci scénářů SUMP, E.Dani
 • Veřejný prostor - Tepelné ostrovy ve městech, P.Struha
 • Veřejný prostor v Hradci Králové,M.Maštálka
 • Využití veřejného prostoru, I.Rotaru
 • Komunikace a zapojení stakeholderů v Sint Niklaas, C.Hanssens
 • Komunikace a zapojení stakeholderů v SUMP, P.Auwerx+C.Hanssens
 • Politické a interní záležitosti, P_Auwerx, C_Hanssens
 • Politické a interní záležitosti, Sint Niklaas, C_Hanssens
 • Nízkoemisní zóny - úvodní prezentace, CDV, Zbyněk Sperat
 • Nízkoemisní zóny z pohledu legislativy ČR,MŽP,Jana Šestáková
 • Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území Statutárního města Brna, SMB, Martin Ander
 • Zavedení nízkoemisní zóny ve městě Písku, CDV, Roman Čampula
 • Aktivity mesta Žilina na podporu nízkouhlíkovej mobility+aktivity projektu SOLEZ, Mestský úrad v Žilině, Luboš Slebodnik
 • Dobrá evropská praxe nízkoemisních zón a jejich technologická podpora, SOLEZ, Zuzana Švédová
 • SUMP, SUMF a firemní plány mobility - úvodní prezentace, CDV, Zbyněk Sperat
 • Plány udržitelné městské mobility - pohled MD ČR a vztah k OPD, MD ČR, Michal Ulrich
 • Aktuálna situácia plánov mobility na Slovensku, MD SR, Vladimír Tóth
 • Inštitucionálny plán udržatelnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici, Mesto Banská Bystrica, Andrea Štulajterová
 • Mobility management for companies and municipalities, Austrian Energy Agency, klimaaktiv mobil, Willy Raimund
 • Město a jeho bariéry, Liga vozíčkářů, Adam Erben
 • Základní informace o městě z pohledu dopravy a mobility, Margit Haase
 • SUMP Drážďany, Kerstin Burggraf
 • Mobility management, Kerstin Burggraf
 • PUMM aktuální témata, MD, p.Sedmidubský
 • Praktické zkušenosti z naplňování SUMP v ČR, CDV, v. v. i., p.Sperat
 • SUMPy na Slovensku, MDV, SR, p.Tóth
 • ROP - aktuální-stav, MMR, p.Vlček, p.Kubeš
 • Městská agenda pro EU + PUM, MMR p.Kubeš, p.Vlček
 • Podpora čisté mobility, MŽP p.Kepka
 • Platforma městské mobility, CDV, v. v. i., p.Martinek
 • Dobrodružství plánu udržitelné mobility, Přerov, p.Horký
 • Plán udržitelné městské mobility, Olomouc, p.Luňáček
 • Polaď Prahu, plán udržitelné mobility Prahy a okolí, p.Mach
 • Územní generel dopravy + plán udržitelné mobility Žilina, p.Slebodnik
 • Generel dopravy města Zlín, p.Říha, p.Kočí
 • PUMMO z pohledu zpracovatele, CDV, v. v. i.,p.Tögel, p.Sperat
 • Dopravní modely v SUMP, CDV, v. v. i., p.Ondráčková
 • The benefits and limitations of ITS solutions
 • DOPRAVNÍ KAMPAŇ „OBLÉKÁME HADA EDU“
 • City of Graz – Gentle Mobiliy and Space for People
 • German Speaking CIVINET
 • Plán udržitelné městské mobility města Brna
 • Co znamená Město s dobrou adresou?
 • Aktivity mesta Žilina na podporu udržateľnej mobility
 • Udržitelné dopravní plánování měst a rozvoj sítě CIVINET Česká a Slovenská republika
 • Management mobility v evropských zemích
 • SATELLITE support for CIVINETs
 • Existence, relatedness and personal growth as motivators to participation in the Danish bike-to-work campaign
 • Sustainable transport development in urban areas: WHAT should cities do and HOW should they do it?
 • Public Transport and Parking Policy as the Main Pillars of Sustainable Transport Policy
 • Ján Čelko - Výhľadové riešenie dopravnej infraštruktúry v meste Žilina - UGD ZA
 • Ján Šimko - Súčasnosť a budúcnosť verejnej dopravy v Žiline
 • Jaroslav Martinek - Mestá s doboru adresou
 • Ľuboš Slebodnik - Aktivity mesta Žilina na podporu udržateľnej mobility v meste
 • Marek Hirš - BIKEBOX - uschovné boxy
 • Martin Bolo - S hadom na zebre
 • Peter Kľučka a Michal Dekánek - Nástroje na podporu udržateľnej mobility v mestách
 • Radek Rangelov - Mantis (stojany)
 • Richard Staškovan - Stratégia tvorby a budovania integrovaného dopravného systému v ŽSK
 • Richard Szabo, Jakub Harmadi - Eltodo (Parkovacie riešenia v mestách)
 • Zbynek Sperat - CIVINET – podpora mestskej mobility v Čechách a na Slovensku
 • Konference k metodice SUMP
 • Metodika SUMP – fáze A
 • Metodika SUMP – fáze B Analytická část
 • Metodika SUMP – fáze C
 • Metodika SUMP – fáze D a E
 • PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY BRNA ZKUŠENOSTI Z PŘÍPRAVY A TVORBA VIZE
 • Komunikační strategie
 • TIPY PRO PRŮZKUMY DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ
 • Panelová diskuse
 • 16 good arguments for parking management
 • CORE FUNDING MECHANISM
 • Parkování v ČR - příklad Brno
 • Setting the framework for parking policy I
 • Setting the framework for parking policy II
 • Trendy v parkování, zahraniční příklady
 • Analýza problémov a príležitostí Audit ADVANCE
 • Plánovanie udržateľnej mestskej mobility
 • Národná podpora udržateľnej mobility na Slovensku
 • The SUMPs and JASPERS’ support for Local/Regional Transport Planning
 • Územný generel dopravy s prvkami SUMP
 • Plány udržateľnej mestskej mobility – koncept, proces, obsah a benefity
 • Plán udržateľnej mestskej mobility mesta Košice
 • Plány udržateľnej mestskej mobility
 • Prezentace 1: Brůhová-Foltýnová: Úvod
 • Prezentace 2: Snopek: Dopravní obslužnost v podmínkách ČR
 • Prezentace 3: Riley: Transport Plans for Towns and Regions
 • Prezentace 4: Zdravé město Litoměřice: Zapojování veřejnosti do strategického plánování
 • Prezentace 5: Dostál: Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat
 • Prezentace 6: Brůhová-Foltýnová: Diskuse
 • Prezentace 7: Euring: Plánování udržitelné mobility ve městech ČR
 • Prezentace 8: Jordová: Závěr
 • Parking Policy
 • Mobility Management in Zurich
 • Banská Bystrica planovanie UMM
 • Brno ODMMB plán mobility
 • Dresden SUMP VEP 2025plus
 • MD OPD konference PUMM
 • MMR-IROP udržitelná mobilita
 • MPO NAP CM
 • MZP udrž. mobilita
 • Plány mobility na Slovensku 2015
 • Politika podpory udrž. mobility na Slovensku
 • Představení CIVITAS-CIVINET
 • Presentation Prague LTPs
 • Presentation Urban Mobility EC 2015
 • Představení - CIVITAS - CIVINET
 • Ústí nad Labem - exkurze - Městské dopravní plánovaní
 • Generel udržitelné dopravy - přehled
 • Generel udržitelné dopravy a Ústí nad Labem
 • CIVITAS Archimedes v Ústí nad Labem
 • Inspirativní řešení v dopravě
 • Představení iniciativy CIVITAS a CIVINET
 • Zkušenosti města Brna se zapojením do prorgamu CIVITASu
 • Činnost CIVINET Česká republika a Slovenská republika
 • Síť k udržitelné mobilitě ve městech
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.