Seminář „Využití dat k rozvoji aktivní mobility“

Jízdní kolo a koloběžky jsou ideálním dopravním prostředkem na krátké vzdálenosti pro přepravu městem. Aktivní mobilita vyžaduje nejen zlepšování podmínek pro užívání těchto prostředků, ale také vytvoření bezpečné infrastruktury. Jaké jsou způsoby a zkušenosti v oblasti podpory rozvoje cyklistické dopravy ve městech a regionech? Co nám data říkají a jak je využít pro efektivní plánování? Jaké nástroje nám umožní ze získaných dat zlepšit podmínky pro rozvoj aktivní mobility? Nejen odpovědi na tyto otázky zazní v příspěvcích řečníků na semináři, který doplňuje exkurze s ukázkou zavedených opatření Města Trnava.

Přijměte pozvání do Trnavy, města aktivního v rozvoji cyklistické dopravy, a seznamte se s nástroji, praxí a výzvami, se kterými se toto i další města setkávají!


Termín: 26. 3. 2024, 9:00–15:30
Místo konání: Malý Berlín, Štefánikova 4, 917 01 Trnava (SK)

Seminář organizuje CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., ve spolupráci s Městem Trnava.

civinet
civinet
civitas
civitas2
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.