Aktuality z dění v oblasti udržitelné mobility

Shrnutí webináře CIVINET zaměřeného na cyklodopravu a mikromobilitu

24. 6. 2021

Webinář „Cyklistická doprava a mikromobilita – hnací motor v oblasti udržitelné městské mobility?" se uskutečnil 16. 6. 2021 místo semináře původně plánovaného v Banské Bystrici a část přednášek tak byla zaměřena na problematiku související s městem Banská Bystrica a s Banskobystrickým krajem.


Plánování pro udržitelné město aneb osm zásad pro plánování udržitelné mobility

9. 6. 2021

Díky spolupráci s německou konzultační společností Rupprecht Consult GmbH, vám nyní můžeme představit osm zásad pro plánování udržitelné mobility v češtině a v atraktivní grafické podobě.


Ohlédnutí se za květnovými webináři CIVINET a shrnutí hl. výstupů

9. 6. 2021

Těší nás, že květnový webinář (konaný 12. 5. 2021), organizovaný sekretariátem CIVINET a zaměřený na veřejnou dopravu a P+R, se setkal s velkým zájmem a pozitivními ohlasy účastníků.


Elektromobily v ČR: kde a jak často se dobíjejí?

31. 3. 2021

V České republice je registrováno přes 10 000 osobních vozidel s externím dobíjením, z toho je přibližně 70 % bateriových elektrických vozidel (BEV) a 30 % plug-in hybridních (PHEV).


Zapojte se do výzkumných projektů o participaci a průzkumech dopravního chování

25. 3. 2021

Má Vaše město zpracovaný plán udržitelné městské mobility (PUMM)? Podělte se o své cenné zkušenosti z jeho tvorby s výzkumnicemi a výzkumníky z Centra dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) a pomozte tak dalším městům s přípravami vlastního plánu.


Načerpejte inspiraci pro management parkování

20. 3. 2021

Parkovací politika je ožehavé a nepopulární téma. Nicméně pro (udr)žitelná města je důležitá a nevyhnutelná, protože vyhovování požadavkům lidí s automobily na pohodlné, dostupné a pokud možno i laciné parkování pouze podněcuje obyvatele a obyvatelky k dalšímu využívání a pořizování aut.


Minisčítání 2020 poskytlo také data o cestách dětí do škol

17. 3. 2021

Probíhajícímu celonárodnímu Sčítání 2021 předcházelo v loňském roce tzv. Minisčítání, akce pro děti a mládež ve věku od 9 do 15 let.


Ulice především pro chodce

15. 3. 2021

Zklidňování dopravy v ulicích našich měst, a zejména pak v obytných čtvrtích má mnoho pozitivních dopadů, kvůli kterým bychom měli k humanizaci veřejných prostorů přistupovat.


Zveřejněna nová data k čisté mobilitě

2. 3. 2021

Česká republika pokračuje v cíli zvýšit počet elektromobilů a automobilů na alternativní paliva na českých silnicích skrze aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility


Evropská komise vydala Strategii udržitelné a chytré mobility

18. 12. 2020

9. prosince představila Evropská komise strategický dokument, jehož úkolem je naplňování závazků Zelené dohody pro Evropu v oblasti dopravy, respektive mobility. Spolu s dokumentem byl publikován i Akční plán na následující čtyři roky zahrnující 82 opatření.


Praha jde příkladem v podpoře udržitelné městské logistiky – otevřela první cyklo-depo v Česku

16. 12. 2020

V době koronavirových omezení a vzestupu nákupů po internetu se naplno ukázala důležitost řešení logistiky přepravy na poslední míli. Hlavní město Praha se tak rozhodlo uvést v život návrh z komplexní studie městské logistiky Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) z roku 2018 a zprovoznit první cyklo-depo v Česku.