CIVINET Česká a Slovenská republika

Staňte se součástí sítě měst, která podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí. Nabízíme partnerství všem subjektům, které se aktivně zabývají udržitelným dopravním plánováním a mají zájem načerpat inspiraci a dále se vzdělávat v této oblasti, hledají podporu v networkingu a výměně informací nebo chtějí s ostatními členy sítě své potřeby a zkušenosti sdílet.

Do dubna 2020 je pro nově přihlášené samosprávy členství v CIVINETu zdarma.

Aktuality

Konference k představení SUMP druhé generace spojená s exkurzí
Konference k představení SUMP druhé generace spojená s exkurzí, 12. 11. 2019
16. 10. 2019
Aktualita 1
Seminář městská mobilita v kontextu 15. 5. 2019
26. 4. 2019
Aktualita 2
Konference CIVINET v Bratislavě spojená s exkurzí do Vídně, 24. 4. a 25. 4. 2019
12. 3. 2019Přínosy a služby pro členy CIVINET

Členství v CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. s sebou přináší:

  • přístup k nejnovějším informacím z oblasti udržitelné mobility z měst z celé EU,
  • možnost zapojení do mezinárodních projektů a získání financí z těchto projektů (zpravidla projekty zaměřené na zvýšení znalostí v oblasti městské mobility),
  • zprostředkování vazby na zahraniční města a organizace aktivní v udržitelné městské mobilitě prostřednictvím evropské rodiny CIVINETů,
  • možnost účastnit se vzdělávacích aktivit, exkurzí a konferencí pořádaných CIVINETem (pokud jsou otevřeny i nečlenům, pak jsou pro členy zdarma nebo za snížený poplatek),
  • možnosti výměn a stáží v zahraničí,
  • pravidelné informování o akcích, novinkách a zkušenostech v oblasti udržitelné městské mobility,
  • podpora při přípravě plánů udržitelné mobility a plánování mobility obecně,
  • zviditelnění aktivit členů CIVINET.

Zpravodaje CIVINET

Zpravodaj 2 2019
2/2019
Zpravodaj říjen 2018
1/2019
Zpravodaj prosinec 2018
prosinec 2018
Zpravodaj leden 2019
říjen 2018Naše aktivity

Pro členská města CIVINET Česká a Slovenská republika a další zájemce pořádáme:

Aktivity 1
Exkurze s návštěvou realizovaných opatření přímo v terénu
Aktivity 2
Workshopy a kulaté stoly
Aktivity 3
Konference
Aktivity 4
Semináře


Dále zprostředkováváme:

  • Stáže pro pracovníky městských úřadů
  • Zapojení do evropských projektů s možností získání financí