CIVINET Česká a Slovenská republika

Staňte se součástí sítě měst, která podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí. Nabízíme partnerství všem subjektům, které se aktivně zabývají udržitelným dopravním plánováním a mají zájem načerpat inspiraci a dále se vzdělávat v této oblasti, hledají podporu v networkingu a výměně informací nebo chtějí s ostatními členy sítě své potřeby a zkušenosti sdílet.

Připravované akce

Seminář na téma zavádění sítě lot a implementace senzorů do obcí v rámci koncepce Smart City, Žilina
Seminář na téma zavádění sítě lot a implementace senzorů do obcí v rámci koncepce Smart City, Žilina
jaro 2022Aktuality z dění v oblasti udržitelné mobility
Přínosy a služby pro členy CIVINET

Členství v CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. s sebou přináší:

 • přístup k nejnovějším informacím z oblasti udržitelné mobility z měst z celé EU,
 • možnost zapojení do mezinárodních projektů a získání financí z těchto projektů (zpravidla projekty zaměřené na zvýšení znalostí v oblasti městské mobility),
 • zprostředkování vazby na zahraniční města a organizace aktivní v udržitelné městské mobilitě prostřednictvím evropské rodiny CIVINETů,
 • možnost účastnit se vzdělávacích aktivit, exkurzí a konferencí pořádaných CIVINETem (pokud jsou otevřeny i nečlenům, pak jsou pro členy zdarma nebo za snížený poplatek),
 • možnosti výměn a stáží v zahraničí,
 • pravidelné informování o akcích, novinkách a zkušenostech v oblasti udržitelné městské mobility,
 • podpora při přípravě plánů udržitelné mobility a plánování mobility obecně,
 • možnost odborných konzultací ve Vašem městě,
 • zprostředkování kontaktu na odborníky v oblasti udržitelné dopravy,
 • zviditelnění aktivit členů CIVINET.

Zpravodaje CIVINET

Zpravodaj 3 2020
3/2020
Zpravodaj 2 2020
2/2020
Zpravodaj 1 2020
1/2020
Zpravodaj 4 2019
4/2019Naše aktivity

Pro členská města CIVINET Česká a Slovenská republika a další zájemce pořádáme:

Aktivity 1
Exkurze s návštěvou realizovaných opatření přímo v terénu
Aktivity 2
Workshopy a kulaté stoly
Aktivity 3
Konference
Aktivity 4
Semináře


Dále zprostředkováváme:

 • Stáže pro pracovníky městských úřadů
 • Zapojení do evropských projektů s možností získání financí