Přidejte se k nám

Máte zájem o kvalitní řešení v oblasti dopravy a udržitelné městské dopravy? Kontaktuje nás!

Email pro komunikaci: civinet@cdv.cz

Rádi zodpovíme Vaše dotazy a v případě zájmu o řádné či přidružené členství ve spolku CIVINET Česká a Slovenská republika Vám zašleme formulář přihlášky pro vstup do spolku. Přihlášku lze podat nebo zaslat písemně do sídla sekretariátu spolku, spolu s dokladem prokazujícím rozhodnutí příslušného orgánu žadatele stát se členem CIVINET. 

Podmínkou vzniku členství je schválení nového člena řídící radou na základě podané přihlášky ke dni jejího doručení. Poté, co bude členství schváleno, obdrží nový člen certifikát o členství v síti a bude vyzván k úhradě členského poplatku.

Členství ve spolku CIVINET se rozlišuje na řádné členství a přidružené členství:

  • Řádné členství mohou získat české a slovenské místní samosprávné autority (obce, kraje), které mají zájem a jsou schopny se zapojit do Iniciativy CIVITAS. Řádní členové jsou povinni hradit roční členské poplatky.
  • Přidružené členství je otevřeno asociacím měst, výzkumným centrům, univerzitám a dalším organizacím či právnickým osobám, jejichž předmět činnosti je v souladu s posláním spolku CIVINET.
Přidejte se k nám