Přidejte se k nám

Máte zájem o kvalitní řešení v oblasti dopravy a udržitelné městské dopravy? Kontaktuje nás!

Email pro komunikaci: civinet@cdv.cz

Rádi zodpovíme Vaše dotazy a v případě zájmu o řádné či přidružené členství ve spolku CIVINET Česká a Slovenská republika Vám zašleme formulář přihlášky pro vstup do spolku. Přihlášku lze podat nebo zaslat písemně do sídla sekretariátu spolku, spolu s dokladem prokazujícím rozhodnutí příslušného orgánu žadatele stát se členem CIVINET. 

Podmínkou vzniku členství je schválení nového člena řídící radou na základě podané přihlášky ke dni jejího doručení. Poté, co bude členství schváleno, obdrží nový člen certifikát o členství v síti a bude vyzván k úhradě členského poplatku.

Členství ve spolku CIVINET se rozlišuje na řádné členství a přidružené členství:

  • Řádné členství mohou získat české a slovenské místní samosprávné autority (obce, kraje), které mají zájem a jsou schopny se zapojit do Iniciativy CIVITAS. Řádní členové jsou povinni hradit roční členské poplatky.
  • Přidružené členství je otevřeno asociacím měst, výzkumným centrům, univerzitám a dalším organizacím či právnickým osobám, jejichž předmět činnosti je v souladu s posláním spolku CIVINET.
Přidejte se k nám
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.