Sítě CIVINET v Evropě

CIVINET je skupinou sítí měst, která je založena na „jazykovém principu“. Jednotlivé sítě sdružují města států se společným či s podobným úředním jazykem, čímž pomáhají překonávat místním úřadům a organizacím překonávat jazykové i kontextové překážky. V Evropě fungují tyto sítě CIVINET:

Cílem všech sítí CIVINET je zajistit městům dostatečné zázemí pro prosazování a realizaci udržitelné mobility a s ní spojená rámcová opatření.

Jednotlivé sítě mezi sebou spolupracují jednak na evropské úrovni (výměna know-how v tématech CIVITAS a spolupráce na projektech), tak i na úrovni místních výměn (např. exkurze a stáže pro získání informací o systémových řešeních a konkrétních opatřeních).