Sítě CIVINET v Evropě

CIVINET je skupinou sítí měst, která je založena na „jazykovém principu“. Jednotlivé sítě sdružují města států se společným či s podobným úředním jazykem, čímž pomáhají překonávat místním úřadům a organizacím překonávat jazykové i kontextové překážky. V Evropě fungují tyto sítě CIVINET:

Cílem všech sítí CIVINET je zajistit městům dostatečné zázemí pro prosazování a realizaci udržitelné mobility a s ní spojená rámcová opatření.

Jednotlivé sítě mezi sebou spolupracují jednak na evropské úrovni (výměna know-how v tématech CIVITAS a spolupráce na projektech), tak i na úrovni místních výměn (např. exkurze a stáže pro získání informací o systémových řešeních a konkrétních opatřeních).

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.