O nás

CIVINET Česká a Slovenská republika představuje síť měst, regionů a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility. Podporujeme udržitelné způsoby dopravy: pěší, cyklistickou, veřejnou dopravu, formy sdílené dopravy, čistou mobilitu. Průřezovým tématem je integrované dopravní plánování a management mobility, komplexní pokrytí udržitelné městské mobility představuje tvorba Plánů udržitelné městské mobility (tzv. SUMP).

Témata udržitelné dopravy

O nás 1
Integrované plánování
O nás 2
Veřejná hromadná doprava
O nás 3
Řízení poptávky po dopravě


O nás 4
Cyklistická a pěší doprava
O nás 5
Čistá vozidla a paliva
O nás 7
Parkování


CIVINET ČR a SR je podporován evropskou iniciativou CIVITAS

Přinášíme inspiraci formou sdílení dobré praxe, která byla testována a realizována vybranými evropskými městy v rámci programu „CIVITAS“. Program CIVITAS za dobu své existence podpořil více než 800 inovativních a přenositelných řešení ve více než 60 městech.

Společně s námi naleznete motivaci ke změně v řešení udržitelné městské mobility. Umožníme Vám zapojení se do evropských projektů a možnost financování řešených témat. Jsme zprostředkovatelem pro zapojení a komunikaci s národními vládami a Evropskou unií.

Zapojte se formou partnerství, které je určeno všem subjektům zabývajícím se aktivně udržitelným dopravním plánováním. Sledujeme a reagujeme na aktuální témata, pořádáme semináře, workshopy, konference a exkurze.

Pokud máte zájem získat inspirativní poznatky, podporu v propojování se v rámci sítě, výměnu zkušeností nebo naopak chcete své zkušenosti sdílet s dalšími členy sítě, přidejte se k nám.

Členové sítě CIVINET Česká a Slovenská republika

Členem CIVINET může být právnická osoba (např. obec, sdružení obcí, asociace obcí, kraje, spolek, ústav, výzkumná instituce). Členství v CIVINET se rozlišuje na řádné a přidružené. Řádné členství správem hlasování mohou získat české a slovenské místní samosprávné autority (obce, kraje), které mají zájem a jsou schopny se zapojit do Iniciativy CIVITAS.

Orgány spolku

  • Manažer sítě
    • Statutární město Olomouc
  • Řídící rada
    • Statutární město Olomouc
    • Statutární město Jihlava
    • Statutární město Hradec Králové