O nás

CIVINET CZ SK je jednou z národních sítí CIVITAS – sítí měst a institucí, které usilují o podporu efektivní, čisté a energeticky méně náročné dopravy na místní úrovni.

Členem CIVINET může být právnická osoba (např. obec, sdružení obcí, asociace obcí, kraje, spolek, ústav, výzkumná instituce). Členství v CIVINET se rozlišuje na řádné a přidružené. Řádné členství s právem hlasování mohou získat české a slovenské místní samosprávné autority (obce, kraje), které mají zájem a jsou schopny se zapojit do Iniciativy CIVITAS. Řádní členové jsou povinni hradit roční členské poplatky. Přidružené členství je otevřeno asociacím měst, výzkumným centrům, univerzitám a dalším organizacím či právnickým osobám, jejichž předmět činnosti je v souladu s posláním spolku CIVINET.

Témata udržitelné dopravy

O nás 1

Integrované plánování
O nás 2

Veřejná hromadná doprava
O nás 3

Řízení poptávky po dopravě
O nás 4

Cyklistická a pěší doprava
O nás 7

Parkování


CIVINET ČR a SR je podporován evropskou iniciativou CIVITAS

Přinášíme inspiraci formou sdílení dobré praxe, která byla testována a realizována vybranými evropskými městy v rámci programu CIVITAS. Program CIVITAS za dobu své existence podpořil více než 800 inovativních a přenositelných řešení ve více než 60 městech.

Společně s námi naleznete motivaci ke změně v řešení udržitelné městské mobility. Umožníme Vám zapojení se do evropských projektů a možnost financování řešených témat. Jsme zprostředkovatelem pro zapojení a komunikaci s národními vládami a Evropskou unií.

Zapojte se formou partnerství, které je určeno všem subjektům zabývajícím se aktivně udržitelným dopravním plánováním. Sledujeme a reagujeme na aktuální témata, pořádáme semináře, workshopy, konference a exkurze.

Pokud máte zájem získat inspirativní poznatky, podporu v propojování se v rámci sítě, výměnu zkušeností nebo naopak chcete své zkušenosti sdílet s dalšími členy sítě, přidejte se k nám.

Členové sítě CIVINET Česká a Slovenská republika

Členem CIVINET může být právnická osoba (např. obec, sdružení obcí, asociace obcí, kraje, spolek, ústav, výzkumná instituce). Členství v CIVINET se rozlišuje na řádné a přidružené. Řádné členství s právem hlasování mohou získat české a slovenské místní samosprávné autority (obce, kraje), které mají zájem a jsou schopny se zapojit do Iniciativy CIVITAS.

Řádní členové jsou povinni hradit roční členské poplatky. Přidružené členství je otevřeno asociacím měst, výzkumným centrům, univerzitám a dalším organizacím či právnickým osobám, jejichž předmět činnosti je v souladu s posláním spolku CIVINET.

Orgány spolku

  • Předseda spolku
    • Statutární město Olomouc
  • Řídící rada
    • Statutární město Olomouc
    • Statutární město Brno
    • Statutární město Hradec Králové
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.