Od plánů udržitelné městské mobility 1. generace k SUMP 2.0

Pozvánka na konferenci: ,,Od plánů udržitelné městské mobility 1. generace k SUMP 2.0‘‘, která se koná 12. 11. 2019 v prostorách Ministerstva dopravy v Praze.

Konference je určena místním politikům, koordinátorům městské mobility, pracovníkům městských úřadů a zástupcům měst, kteří se věnují dopravě a udržitelné mobilitě. V rámci akce bude představeno shrnutí poznatků a zkušeností s 1. generací plánů udržitelné městské mobility ve městech ČR. Následně bude prezentována aktualizace EU k SUMP 2.0.

Součástí programu je také několik odborných prezentací: Udržitelná mobilita – jak ji zatraktivnit pro místní politiky, Příklady řešení veřejných prostorů ve spojitosti s mobilitou, Komunikace a zapojování veřejnosti, panelová diskuze k implementaci podpůrného programu SUMP. V závěru konference se uskuteční Komentovaná vycházka k ukázkám řešení udržitelné mobility v Praze.

Přihlašování se na akci můžete provést zde: https://www.cdv.cz/od-planu-udrzitelne-mestske-mobility-1-generace-k-sump-2-0/.

Budeme se těšit na setkání s Vámi.

Prezentace

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.