Inspirace ze sítě CIVINET: Mapa pěší dostupnosti v Banské Bystřici

V rámci podpory aktivní mobility ve městech bývá řešena převážně cyklistická doprava a už méně jsou zaváděna opatření pro pěší dopravu. Přitom se jedná o nejpřirozenější způsob dopravy, který přináší řadu výhod (je zdarma, není třeba ji organizovat, má minimální nároky na zábor veřejného prostranství, pozitivní dopady na zdraví, …). Jakým způsobem lze ale motivovat obyvatele, aby více chodili pěšky? Inspirujte se jednoduchým, snadno realizovatelným a finančně nenáročným nástrojem, který je využíván v Banské Bystrici, členském městě sítě CIVINET.

Tímto nástrojem je mapa pěší dostupnosti města (walkability map), která ukazuje, že chůze na krátké vzdálenosti k blízkým cílům je rychlejší alternativou než čekání na hromadnou dopravu či dokonce přesun autem.

O co se jedná?

Mapa zachycuje několik typických cílů v centru města (např. stanice, městský úřad, hlavní náměstí, nemocnice, stadion, nákupní centrum a další). V křížové tabulce vedle mapy jsou uvedeny časy trvání pěšího přechodu mezi jednotlivými zájmovými body, díky nimž se kolemjdoucí dozví, že například na městský úřad dorazí pěšky z nádraží za zhruba 12 minut a na hlavní Náměstí SNP za 17 minut. Tyto časy jsou v daných případech kratší nebo srovnatelné s hromadnou i individuální automobilovou dopravou a mapa tak pomůže uvědomit si, že nemá smysl čekat na trolejbus či si zavolat taxi, a že je lepší jít pěšky (obzvláště v případě pěkného počasí).

Mapu pěší dostupnosti lze umístit na vhodná místa ve městě (nádraží, parkoviště, P+R, …), případně umístit také na internet, aby se každý mohl kdykoli a kdekoli podívat, zda se mu vyplatí jít pěšky nebo ne. Pokud je mapa umístěna napevno jako mapový panel na konkrétním místě, je vhodné ji doplnit o soustředné kružnice (zejména v případě města na rovině) nebo o nepravidelné izolinie (v případě města v kopcích), které přehledným způsobem vizualizují čas dostupnosti z daného místa (např. 5 min, 10 min, 15 min atd.).

Mapa pěší dostupnosti sice není univerzálním řešením a nemůže garantovat, že v ní uvedených časů chodec dosáhne, ale je zajímavým prvkem, jehož příprava a výroba je levná a má dopad na mnoho lidí. Přestože v dnešní době existuje řada mobilních aplikací porovnávající různé módy dopravy, má mapa významné přínosy – propaguje zdravý pohyb a udržitelnou dopravu přímo v ulicích a ukazuje rychlost pěší dopravy i těm lidem, kteří by jinak tuto alternativu nezvažovali a nehledali si dobu trvání cesty pěšky v mobilní aplikaci.

Podklady pro mapu připravila Nadace Ekopolis v rámci projektu MOVECIT v roce 2019, kdy v rámci Evropského týdne mobility získala ocenění v kategorii Originální aktivita.

Zdroj informací a vizuálních materiálů: https://www.cyklodoprava.sk/mapa-pesej-dostupnosti-v-banskej-bystrici/

Mapa pěší dostupnosti v Banské Bystřici

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.