Sekretariáty sítí CIVINET pracovaly v Zábřehu na rozvoji vzájemné spolupráce

Sekretariáty sítí CIVINET se tento týden setkaly v chorvatském Záhřebu, aby zlepšili vzájemnou spolupráci a spolupráci s iniciativou CIVITAS. Třídenního CIVINET Fora se zúčastnilo sedm národních sítí, mezi nimi i CIVINET Česká a Slovenská republika. Program zahrnoval diskuzi nad silnými a slabými stránkami jednotlivých sítí, sdílení úspěšných příběhů, zkušeností, nápadů a rad k aktivitám sítí, profesionální rozvoj a networking mezi sítěmi.

První den byl zaměřen na fungování jednotlivých sítí, jejich strategie, možnosti využití potenciálu a konkurenčních výhod.

Druhý den byl věnován úspěšným příběhům sítí CIVINET s organizovanými aktivitami, sdílení jejich zkušeností, nápadů a doporučení pro ostatní. Zároveň účastníci diskutovali to, jak mohou sítě CIVINET přispět k rozšíření komunity CIVITAS a rozvíjet a vylepšit vzájemnou spolupráci do budoucna. Na následné exkurzi představil Matija Vuger z Magistrátu města Záhřeb účastníkům plány na rozšíření pěších zón v Záhřebu s důrazem na brzké otevření nové pěší zóny v ulici „Vlaška“.

Poslední den setkání patřil přemýšlení o budoucnosti metodou World Café. Prostřednictvím strukturovaného rozhovoru účastníci diskutovali o tom, jak navázat lepší spolupráci s Iniciativou CIVITAS, kde vidí sítě CIVINET za pět let, a jak přilákat nové členy a partnery a jaké nabídnout služby.

Setkání organizoval Mobiel21 jako součást projektu CIVITAS Elevate a podpořil jej ODRAZ, sekretariát sítě CIVINET Slovinsko-Chorvatsko-SEE.


Sekretariáty sítí CIVINET pracovaly v Zábřehu na rozvoji vzájemné spolupráce
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.