Konference Bratislava a Study Tour Budapešť

Sekretariát spolku CIVINET Česká a Slovenská republika zorganizoval za přispění maďarského partnera Mobilissimus tři inspirující a naplněné červnové dny (15. 6.–17. 6. 2022) v rámci „Study Tour Budapešť“.

Study Tour navazovala na bratislavskou konferenci (14. 6. 2022), jejímž tématem byla udržitelná mobilita. Hlavním řečníkem konference byl pan Michel Noussan, který představil „Cambio Biciplan“ neboli cyklistický plán Milánské metropolitní oblasti. V rámci něho se město Milán mimo jiné zavázalo do roku 2035 vybudovat 750 kilometrů nových cyklostezek.

Velmi zajímavé téma, které se týkalo konkrétních příkladů zavádění manuálu veřejných prostranství do praxe, představil Ing. Arch. Oto Nováček, PhD. (Metropolitní institut Bratislava). Stejně tak byly inspirativní příspěvky RNDr. Vladimíra Tótha, PhD. (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) k tématu dopravy v příměstských oblastech, Ing. Marka Horvátha (Bratislavský samosprávný kraj) k tématu regionálního plánu udržitelné mobility Bratislavského samosprávného kraje a Ing. Romana Albertyho (Metropolitní institut Bratislava) k vizi a strategii mobility města Bratislava do roku 2030.

Konference se konala v hotelu Tatra, kde bylo o všechny účastníky velmi dobře postaráno. Určitě jsme tam nebyli naposledy.

Na konferenci navazovala výše zmíněná Study Tour. Mohli se jí účastnit primárně členové spolku CIVINET (mezi které aktuálně patří například město Brno, Žilina, Pardubice, Zlín nebo Třebíč), ale také zástupci dalších měst nebo organizací, které působí v oblasti mobility, územního plánovaní nebo životního prostředí. Zahájení proběhlo na Velvyslanectví České republiky. Tam byl také účastníkům představen Plán mobility města Budapešti a železniční a cyklistická strategie. Kromě mimořádné atmosféry měst Buda a Pešť se účastníci mimo jiné seznámili s:

  • konceptem pop-up cyklistických úprav,
  • jednou z nových intermodálních křižovatek,
  • opatřeními sloužícími ke zklidnění dopravy ve vytížených částech města,
  • ukázkou bodů mikromobility přímo v centru města,
  • dispečinkem dopravního podniku města Budapešť,
  • tramvajovým depem dopravního podniku města Budapešť.

Study Tour nabídla možnost využít většinu způsobů dopravy na vlastní kůži – cestovalo se metrem, tramvají, trolejbusem, ale třeba i lodí. Necelé tři dny byly kromě naplánovaného programu využity k výměně zkušeností a podnětů pro řešení mobility v rámci českých a slovenských měst.

Konference Bratislava a Study Tour Budapešť 01
Konference Bratislava a Study Tour Budapešť 02
Konference Bratislava a Study Tour Budapešť 03
Konference Bratislava a Study Tour Budapešť 04
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.