V Brně se uskuteční konference Urban Mobility Days 2022!

Brno bude hostit ve dnech 20.–22. září 2022 konferenci Urban Mobility Days – „Dny městské mobility“, organizovanou společností ELTIS jménem GŘ MOVE (Generálního ředitelství Evropské komise pro mobilitu a dopravu). Konference je pořádaná ve spolupráci s českým předsednictvím v Radě EU a bude mít hybridní formát. Ve dnech konání konference probíhá zároveň Evropský týden mobility, který se koná každoročně od 16. do 22. září. Téma letošního ročníku konference, která se koná každé dva roky a spojuje dvě přední evropské akce z oblasti dopravy, konferenci CIVITAS Forum a evropskou konferenci o plánech udržitelné městské mobility (SUMP), zní „Udržitelnější pohyb osob a zboží".

Vzhledem k tomu, že více než 70 % obyvatel Evropy žije ve městech a že městské oblasti se podílejí na emisích skleníkových plynů z dopravy v EU přibližně 23 %, bude transformace městské mobility zásadní, chceme-li dosáhnout ambiciózních cílů v oblasti klimatu stanovených v Zelené dohodě pro Evropu. V letošním roce bude součástí Urban Mobility Days také oslava dvacátého výročí iniciativy CIVITAS. Jelikož rok 2022 byl vyhlášen Evropským rokem mládeže, mohou účastníci Urban Mobility Days očekávat větší zastoupení a zapojení mladých lidí do konference. Kromě konference CIVITAS Forum tak bude součástí třídenního programu také konference CIVITAS Power the youth, která je zaměřená na mládež. Právě na mladé lidi nejvíce dopadají změny klimatu, zároveň ale mohou být jejich názory cenné pro zavádění opatření na cestě k odolnosti vůči změně klimatu. Studenti doktorského studia a studenti v posledním ročníku magisterského studia z Česka a dalších států EU budou mít možnost na konferenci prezentovat výstupy svého výzkumu v oblasti městské mobility nebo nákladní dopravy.

Urban Mobility Days jsou setkáním tvůrců politik, místních orgánů, akademiků, nevládních organizací, odborníků na městskou dopravu a urbanistů a jsou tak cennou příležitostí k výměně poznatků o aktuálních tématech mobility, jejich výzvách a řešeních. Rezervujte si datum 20.–22. září 2022 k účasti na této konferenci – registrace bude brzy otevřena a podrobný program bude zveřejněn na webu www.eltis.org.

Zdroj informací: https://www.eltis.org/in-brief/news/urban-mobility-days-conference-2022


V Brně se uskuteční konference Urban Mobility Days 2022!
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.