Registrace na Evropský týden mobility je otevřena

Města a obce se mohou hlásit do EVROPSKÉHO TÝDNU MOBILITY, který se každoročně koná od 16. do 22. září. V letošním roce se datum prolíná s jednou z největších evropských konferencí, zaměřených na mobilitu, Urban Mobility Days, která se uskuteční v Brně od 20. do 22. září 2022.

Evropský týden mobility je stěžejní osvětovou kampaní Evropské komise zaměřenou na udržitelnou městskou mobilitu. Podporuje změnu chování ve prospěch aktivní mobility, veřejné dopravy a dalších ekologických a inteligentních dopravních řešení.

Tématem pro rok 2022 je "Lepší spojení". Cílem je vyzdvihnout a podpořit společné působení mezi místy a lidmi, kteří nabízejí své odborné znalosti, kreativitu a odhodlání ke zvyšování povědomí o udržitelné mobilitě a podpoře změny chování ve prospěch aktivní mobility, a navíc oslovit a navázat spojení mezi stávajícími a novými skupinami.

Všechny aktivity, které města a obce plánují v rámci kampaně realizovat, mohou zaregistrovat, a to především:

  • pořádání aktivit zaměřených na udržitelnou mobilitu během hlavního týdne akce;
  • zavedení jednoho nebo více trvalých dopravních opatření v průběhu celého roku;
  • a pořádání "Dne bez aut".

Města může přihlásit pouze oficiální městský úřad/radnice. Registraci Vašeho města nebo obce schvaluje před jejím zveřejněním na internetových stránkách národní koordinátor nebo evropské informační středisko.

K Evropskému týdnu mobility se Vaše město může registrovat zde.

Více informací o iniciativě: https://mobilityweek.eu/home/

Národní stránka ETM: https://www.mzp.cz/cz/evropsky_tyden_mobility

Zdroj informací a vizuálních materiálů: Register now for European Mobility Week 2022 | Eltis


Registrace na Evropský týden mobility je otevřena
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.