Firemní mobilita – nově podepsaný pakt pomůže podpořit udržitelnou mobilitu ve městě Braga

Přechod na udržitelnější mobilitu je ústředním bodem nově zavedeného Paktu o firemní mobilitě v portugalském městě Braga.

Pakt je společným dílem globální sítě WBCSD, Podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj v Portugalsku (BCSD Portugal) a městské rady Bragy a je inspirovaný paktem podepsaného již dříve v Lisabonu. Dokument podporuje praktické kroky v udržitelné mobilitě a podněcuje otevřený dialog mezi místní podnikatelskou komunitou a veřejnými orgány.

Potřebnost změny dopravního chování odhalilo publikování historicky první zprávy o udržitelnosti města v roce 2019 a uvedené zjištění, že 65 % celkových emisí Bragy pochází z městské mobility. Díky propojení soukromého sektoru, místních veřejných institucí a městského úřadu napomůže pakt naplnění souboru opatření, která sníží emise skleníkových plynů, zvýší přístup k udržitelným řešením mobility, která zlepšují kvalitu ovzduší a podporují zdravější návyky.

Pakt byl slavnostně podepsán 9. června 2022, za účasti zástupců místní samosprávy, 35 firem a institucí působících ve městě i portugalského prezidenta Marcela Rebela de Sousy. Každá společnost se svým podpisem zavázala k plnění alespoň 2 z 29 opatření pro udržitelnou a inkluzivní mobilitu, která jsou nastíněna v paktu. Příkladem těchto opatření jsou:

  • Zintenzivnění podpory elektrických vozidel v provozních vozových parcích;
  • Výstavba dalších dobíjecích stanic na parkovištích;
  • Uplatňování účinných strategií řízení tras s cílem zajistit optimální využití elektrických vozidel;
  • Poskytování a propagace informací o multimodální dopravě a měkké mobilitě na firemních webových stránkách a v komunikaci se zákazníky, dodavateli a návštěvníky.

V současnosti připravuje síť WBCSD již třetí Pakt mobility, a to ve městě Glasgow ve Velké Británii.

Zdroj informací: https://www.wbcsd.org/Programs/Cities-and-Mobility/Transforming-Urban-Mobility/News/City-of-Braga-Portugal-unveils-new-Corporate-Mobility-Pact


Firemní mobilita – nově podepsaný pakt pomůže podpořit udržitelnou mobilitu ve městě Braga
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.