Aktuality

Konference k představení SUMP druhé generace spojená s exkurzí
Konference k představení SUMP druhé generace spojená s exkurzí, 12. 11. 2019
16. 10. 2019
Aktualita 1
Seminář městská mobilita v kontextu 15. 5. 2019
26. 4. 2019
Aktualita 4
konference CIVINET "Participace veřejnosti na udržitelném rozvoji a plánování měst"
13. 3. 2020

Konference k představení SUMP druhé generace spojená s exkurzí
Konference k představení SUMP druhé generace spojená s exkurzí, 12. 11. 2019
16. 10. 2019
Aktualita 1
Seminář městská mobilita v kontextu 15. 5. 2019
26. 4. 2019
Aktualita 2
Konference CIVINET v Bratislavě spojená s exkurzí do Vídně, 24. 4. a 25. 4. 2019
12. 3. 2019
Aktualita 3
Aktualizace databáze inspirativních dopravních řešení
23. 1. 2019

Aktualita 3
Aktualizace databáze inspirativních dopravních řešení
23. 1. 2019