Seminář městská mobilita v kontextu 15. 5. 2019

Síť měst CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., si Vás dovolují pozvat na seminář Městská mobilita v kontextu - Základní informace o dopravě ve městě pro komunální politiky. Akce se koná dne 15. 5. 2019 na Ministerstvu dopravy v Praze.

Tento seminář je zacílen především (ale nejenom) na nové komunální politiky, kteří by rádi získali základní informace o městské mobilitě, jejím kontextu a principech udržitelnosti. Seminář představí srozumitelným způsobem vývoj a současné trendy dopravního plánování na příkladech českých a zahraničních měst a měl by dát účastníkům argumenty do diskuzí o dopravních prioritách a výzvách svých měst. Zároveň zde bude představen spolek CIVINET a jeho aktivity v oblasti městské mobility, budou představeny výhody členství a způsob přihlášení.

Hostem semináře bude Simone Bosetti z italské společnosti TRT TRASPORTI E TERRITORIO.

V rámci semináře bude zajištěno tlumočení z angličtiny do češtiny. Účast na semináři je bezplatná, kapacita míst je omezena, doporučujeme provést registraci co nejdříve, nejpozději do 10. 5. 2019 zde.

 Podrobný program semináře (599,61 KB) .

Těšíme se na setkání s Vámi.