Aktualizace databáze inspirativních dopravních řešení

Od ledna je zveřejněna aktualizovaná databáze inspirativních dopravních řešení, která se skládá z několika kategorií. Databáze slouží jako inspirace pro jednotlivá města, která chtějí řešit konkrétní situaci a chtějí se inspirovat na příkladu jiného města, které již danou problematiku řešilo.

Za přispění do databáze a její rozšíření chceme poděkovat všem zástupcům jednotlivých měst v České a Slovenské republice a také organizacím, které se zabývají podporou rozvoje udržitelné mobility v našich městech.

Pokud máte zájem do databáze přispět inspirativním opatřením, můžete nám je zasílat i nadále. Kontaktní email: civinet@cdv.cz. Děkujeme.