Přihlášení k odběru zpravodaje

Poskytnutím svých údajů tímto souhlasím se zasíláním newsletteru sítě CIVINET prostřednictvím e-mailu, včetně pozvánek na akce pořádané sítí CIVINET a partnerskými organizacemi. Všechny údaje, které poskytnu, budou uloženy a zpracovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Beru na vědomí, že se mohu kdykoli odhlásit z odběru zpravodaje kliknutím na odkaz pro odhlášení ve zpravodaji nebo kontaktováním civinet@cdv.cz.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.