Žlté bicykle – Kežmarok

Zadavatel: OZ Vlk, ktorý nikdy nespí
Partneři: Město Kežmarok
Zpracovatel(é)/realizační firmy: OZ Vlk, ktorý nikdy nespí

Kontakt:
Dominik Jakub
Konzultant udržateľnej mobility
+421 907 116 312
dominik.jakub@zltebicykle.sk

Termín realizace opatření:
podzim 2014 – jaro 2016

Popis a cíle opatření:
Žlutá kola v Kežmarku provozuje iniciativa Vlk, ktorý nikdy nespí. Cílem opatření je přinést systém sdílených kol do měst na Slovensku a podpořit cyklistickou dopravu jako ekonomický a ekologický způsob dopravy.

Popis realizace opatření:
Žlutá kola fungují na členském principu a pro jejich používání je tedy nutná registrace. Následně zájemci o používání kola absolvují krátké školení, na kterém se dozví potřebné informace o fungování systému a uzavřou smlouvu o používání systému a složí zálohu ve výši hodnoty bezpečnostního zámku na kolo (25€). Záloha by měla uživatele motivovat k větší zodpovědnosti a sloužit k řešení případných provozních problémů.
Specifikem komunitního systému sdílených Žlutých kol je to, že funguje na kreditový systém, přičemž kredity lze kromě zaplacení členského příspěvku získat také dobrovolnou prací. Mezi tuto práci patří údržba kol, dofouknutí kola, přesun kola, pomoc při koordinaci cyklojízdy, odborná pomoc (sváření, programování, grafika). Aktivní členové sdružení Vlk, ktorý nikdy nespí mají sdílené kolo jako benefit.
Členské příspěvky jsou použity na provoz (sms brána, náhradní díly, dílna, apod.).

Zapojení veřejnosti:
Veřejnost se může vyjádřit k tomu, kde chybí stojany na parkování žlutých kol. Dále mohou darovat stará a nepoužívaná kola, která budou dále využita a tím podpořit tuto aktivitu.

Odkazy a přílohy:
http://zltebicykle.sk/kezmarok/

Dopady opatření:
Zavedení systému sdílených kol podporuje udržitelnou dopravu ve městě a díky kreditovému systému se jeho uživatelé mohou sami aktivně zapojit do jeho provozu. Zároveň jsou využita i některá ze starých kol,

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.