ZEN Plzeň (veřejný prostor města)

Zadavatel: Komunitní projekt
Investor: město Plzeň, grantové výzvy
Partneři: město Plzeň
Zpracovatel(é)/realizační firmy: Komunita z Plzně, Plzeň 2015

Kontaktní osoba
M Arch Marek Sivák – předseda spolku
sivak@pestujprostor.cz, 777 593 692
vedení Otevřené výzvy, realizačních a participačních projektů
Karina Kubišová – manažer projektu
k.kubisova@quick.cz
kubisova@plzen2015.cz
Kontaktní email na sdružení: info@pestujprostor.cz

Termín realizace opatření
4/2015 – 11/2015

Popis a cíle opatření
Kvalita života v tom či onom městě se dá hodnotit i podle toho, jakým způsobem se zde zachází s veřejným prostorem. Jedná se především o to, jaké aktivity ulice a další místa veřejného prostoru umožňují. Stále obtížně překonáván je v českých a moravských měst fakt, že veřejný prostor je podřízen především dopravě, a to většinou automobilové. Přestavba takových míst, tak aby byla přívětivější pro obyvatele měst, je nákladná a komplikovaná i kvůli zažitým způsobům jejich užívání.
Jednou z možností, jak přimět místo a jeho uživatele k tomu, aby nahlédli lokalitu novým pohledem a ta se otevřela jinému způsobu svého užívání, je umělecký vstup do veřejného prostoru.

Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům
Vazba na projekt Plzeň2015

Financování
projekt Plzeň 2015

Popis realizace opatření
V rámci projektu byl od dubna do října 2015 obyvatelům a návštěvníkům Plzně představen vždy poslední úterý v měsíci  jeden umělecký objekt, který na místě setrval několik měsíců, vždy však podle charakteru díla. Celkem bylo ve veřejném prostoru umístěno 7 instalací na 7 různých místech v Plzni. Jednotlivé intervence byly v průběhu projektu doplněny tematickými doprovodnými programy.

Komunikace s veřejností
Informace o projektu a aktuální zprávy byly veřejnosti poskytnuty na webu http://zen.plzne.cz/o-projektu/.

Zapojení veřejnosti
Veřejnost byla zapojena výstavou v ulicích a prostranstvích města Plzně po dobu konání projektu.

Inspirace, poučení a doporučení pro další města
Soubor uměleckých intervencí pojmenovaný Zen Plzeň – město jako výstava je součástí akcí a událostí, které připravila Plzeň 2015 ve veřejném prostoru a jejichž záměrem je rozvíjet potenciál města a podpořit jeho kvalitativní proměnu. Zen Plzeň je pomyslnou meditací o městě a úvahou, co Plzeň je a čím by mohla být do budoucna. K přemýšlení o povaze Plzně byli kurátorem projektu Rostislavem Koryčánkem (mimo jiné realizátorem brněnského projektu Sochy v ulicích) přizváni umělci, kteří mají zkušenosti se vstupem do veřejného prostoru nebo jejichž umělecký přístup obsahuje schopnost problematikou města se zabývat.

Odkazy a přílohy
http://zen.plzne.cz/

Dopady opatření
Jednou z možností, jak přimět místo a jeho uživatele k tomu, aby nahlédli lokalitu novým pohledem a ta se otevřela jinému způsobu svého užívání, je umělecký vstup do veřejného prostoru.

Doplňující informace
autoři děl: Matěj Al Ali, Jiří Beránek, Petr Dub, Pavel Karous, Eva Koťátková, Dominik Lang, Michal Moravčík, Tomáš Moravec, Michal Pěchouček, Pavla Sceranková, Michal Šeba, Benedikt Tolar, Dušan Záhoranský, Martin Zet, studenti z ateliéru Socha a prostor FDULS ZČU

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.