Zahradní úpravy kruhových křižovatek v městě Tábor

Zadavatel: MÚ Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
Partneři: TESCO STORES ČR, a.s.
   
Kontaktní osoba:
Město Tábor,
Ing. Jan Fišer,
odbor životního prostředí,
jan.fiser@mu.tabor.cz

Termín realizace opatření:
11/11/2005 – současnost

Popis a cíle opatření:
Cílem opatření je upravit technické řešení dopravních staveb ve městě na řešení zahrnující estetickou stránku. Dopravní stavby tvoří důležitou součást města a využívá je denně vysoké procento obyvatel města i jeho návštěvníci a jejich vzhled vypovídá o přístupu města ke svému prostředí a k péči o zeleň.

Vztah ke strategickým a jiným dokumentům:
Implementace Plánu zlepšení kvality ovzduší v Táboře
Strategický plán města – oblast 2 „Životní prostředí“

Financování:
Celkové roční provozní náklady: 1 480 000 Kč (z rozpočtu města Tábor).
Realizace kruhové křižovatky u Tesca financována hypermarketem Tesco, ostatní realizační náklady z rozpočtu města.

Popis realizace opatření:
V Táboře byly nejprve upraveny komunikace ve vlastnictví ŘSD ČR či kraje a následně město jednalo s těmito vlastníky o úpravě vzhledu křižovatek na těchto hlavních komunikacích. Úprava a následná údržba je financována městem a jejím účelem je to, aby návštěvníci města i jeho obyvatelé nevnímali tyto dopravní stavby jako „pouhou křižovatku“, ale také jako estetický prvek, který vypovídá o vztahu města k zeleni a prostředí.
Celkem byly takto upraveny 5 kruhových křižovatek ve městě (u Hypernovy, u Tesca, u Lidlu, u Policie ČR, u motelu Elzet)

Komunikace s veřejností:
Informace o akcích na jednotlivých křižovatkách byly zveřejňovány v Novinách táborské radnice a na webových stránkách města. Média o realizaci úprav na křižovatkách nejevila příliš velký zájem, přestože byla informována prostřednictvím informačního servisu města.

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
Navrhované aktivity se zpočátku setkaly s nedůvěrou. V současné době je však přístup investorů opačný a bez problémů je možné dohodnout již při zakládání křižovatek jejich úpravu, která by vyhovovala zamýšleným záměrům (např. odvodnění, závlahy, složení půdy a její hutnění atd.) Ohlasy návštěvníků a obyvatel města na úpravy křižovatek byly převážně kladné.
Důležité je před realizací vyřešit vztah vlastníka a toho, kdo se o křižovatku stará (nájemní smlouva, výkup či směna pozemku atd.), aby byly investované prostředky v souladu s legislativou.

Odkazy a přílohy:
https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/en/tabor-zahradni-upravy-kruhovych-krizovatek-na-uzemi-mesta

Dopady opatření:
Úprava křižovatek v Táboře byla vysoce hodnocena v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe v roce 2007.

 

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.