workshop "Přenos dobré praxe v oblasti parkování a cyklistické dopravy ve městech"

Zveme vás na workshop do Trenčína, na kterém se můžete inspirovat při řešení problematiky parkování a cyklistické dopravy a sdílet své know-how s ostatními městy. Workshop "Přenos dobré praxe v oblasti parkování a cyklistické dopravy ve městech" se uskuteční 18. srpna 2020 v prostorách Městského úřadu v Trenčíně. Město Trenčín představí problémy v oblasti parkování a cyklistické dopravy, následovat bude ukázka problémových míst v terénu a odborná diskuze účastníků z jednotlivých měst k inspirativním řešením a vzájemnému sdílení dobré praxe řešené problematiky.


Těšíme se na setkání s Vámi.

Sekretariát CIVINET