Workshop „Inovace v městské mobilitě“

Zveme vás na WORKSHOP „INOVACE V MĚSTSKÉ MOBILITĚ“ (CIVITAS Urban Mobility Incubation Workshop), který se koná 6. prosince 2022 v Brně (Impact Hub Brno, Cyrilská 7).

Jste zástupcem českého nebo slovenského města, které se svůj rozvoj snaží plánovat v duchu udržitelné mobility? Chcete se inspirovat inovativními firmami, které Vás mohou podpořit při dosahování Vašich cílů? Nebo jste zástupce organizací, které se věnují mobilitě, případně patříte do akademické oblasti a téma mobility je Vaší prioritou? Rádi byste diskutovali o dostupných nebo zatím neexistujících řešeních v oblasti městské mobility? Pak je tato akce s mezinárodními a českými odborníky přesně pro Vás!

Cílem workshopu je poskytnout místním samosprávám a dalším subjektům, které jsou aktivní v oblasti mobility, nástroje a metody využitelné pro rozvoj obcí a podporu kvalitního života jejich obyvatel. Propojili jsme síť CIVINET – udržitelná městská mobilita je jejím hlavním tématem – a několik mladých firem/„start-up-ů“, které se věnují inovativním řešením v oblasti mobility. Workshop tak přinese obcím inspiraci v nejnovějších trendech a možnostech v řešení mobility a podpoří je v rychlejším přechodu k mobilitě udržitelné, tzn. efektivní, respektující a z dlouhodobého hlediska funkční.

Využijte příležitosti k setkání s dalšími aktéry v oblasti mobility i inspirativními řešeními městské mobility a zaregistrujte se ještě dnes! Stačí vyplnit registrační formulář. Registrace je otevřena do 28. listopadu 2022.

Workshop organizuje CIVITAS (skrze CIVITAS ELEVATE), s místní podporou spolku CIVINET Česká a Slovenská republika a EIT Urban Mobility Innovation Hub East (iniciativa Evropského inovačního a technologického institutu).

Těšíme se na Vaši účast!

civinet
civitas
civitas2
urban-mobility
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.