Webinář sítě CIVINET na téma: „Přenos dobré praxe v oblasti udržitelné městské mobility‘‘

Úterý 27. října, 10:00 – 12:40

Zveme Vás na webinář, který pořádá CIVINET Česká a Slovenská republika společně s německým partnerem, společností Rupprecht Consult, a se zapojením města Litoměřice, jako náhradu za plánovaný seminář v Litoměřicích, který byl zrušen z důvodu vládních opatření v souvislosti s pandemií COVID-19.

Na webináři budou představeny nové plánovací nástroje, určené především pro města zpracovávající plány udržitelné městské mobility (PUMM). Prvním z nich je nástroj pro sebehodnocení PUMM, vyvinutý v Rupprecht Consult v rámci projektu LOW-CARB. který vám dá zpětnou vazbu ohledně hodnocení kvality PUMM a postupech pro jeho plánování. Pokud chcete zjistit více, můžete se s tímto on-line nástrojem seznámit ještě před webinářem, a to na tomto odkaze: https://www.sump-assessment.eu/English/start. Dalším nástrojem je GIS monitorovací nástroj který byl v rámci projektu LOW-CARB vyvinut městem Brnem pro sledování plnění plánu udržitelné městské mobility.

Následně naváží zástupci města Litoměřice s představením projektů, které město realizovalo na podporu udržitelné městské mobility a představí projekt zabývající se výzvami pro města a obce k využití potenciálu energie. Nedílnou součástí programu je téma institucionálních plánů mobility a v závěru webináře se uskuteční workshop na tvorbu plánů udržitelné městské mobility pro menší města a identifikaci místně efektivních opatření.

Inspirujte se projekty a načerpejte dobrou praxi. Těšíme se na Vaši účast.

Sekretariát CIVINET