Třetí (a poslední!) regionální výměnný workshop CIVITAS

Zveme vás na třetí (a závěrečný!) workshop měst pro výměnu regionálních zkušeností CIVITAS ELEVATE, který se bude konat 19. a 20. září 2022 v Brně souběžně s konferencí Urban Mobility Days 2022 a sejdou se na něm aktéři v oblasti mobility z města Brna, Jihomoravského kraje a dalších místních samospráv. Workshop bude mít dvě části:

  • Odpolední setkání 19. září od 12:00 do 17:00, určené mezinárodní odborné veřejnosti – jednacím jazykem bude angličtina. Tématem je výměna zkušeností s regionální spolupráci se zahraničními městy (Koprivnica a Cáchy).
  • Dopolední setkání 20. září od 9:00 do 11:30, určené tuzemským odborníkům – jednacím jazykem bude čeština. Tématem je integrovaný přístup ke spolupráci při řešení metropolitní mobility na základě sdílení zkušeností a diskuze k potřebám a otázkám, které souvisí s metropolitní/regionální spoluprácí.

Během workshopu budeme diskutovat o nejrůznějších příkladech dobré praxe, ale také o výzvách moderního města a regionu. Těšíme se, že všichni účastníci budou své příběhy sdílet, aktivně přispívat do diskuze, a tím těžit z hledání možných synergií a řešení celé řady překážek, které známe v oblasti mobility. Účast je bezplatná, registrace je ale omezena pouze na 30 účastníků za den a probíhá podle zásady „kdo dřív přijde“.

Tento workshop spolupořádají CIVITAS ELEVATE (koordinační a podpůrná akce Evropské komise prostřednictvím iniciativy CIVITAS), CIVINET Česká a Slovenská republika a Statutární město Brno. Záštitu nad workshopem a e-bookletem Success Story Brno převzaly Statutární město Brno a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Pro více informací navštivte civitas.eu.

Třetí (a poslední!) regionální výměnný workshop seminář CIVITAS


Třetí regionální workshop: logo MMR
Třetí regionální workshop: logo Brno
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.