Třetí (a poslední!) regionální výměnný workshop CIVITAS

Zveme vás na třetí (a závěrečný!) regionální výměnný workshop CIVITAS ELEVATE, který se bude konat 19. a 20. září 2022 v Brně souběžně s konferencí Urban Mobility Days 2022. Workshop bude mít dvě části:

Workshop bude rozdělen na dvě části:

  • Odpolední setkání 19. září od 12:00 do 17:00 – jednacím jazykem bude angličtina
  • Dopolední setkání 20. září od 9:00 do 12:30 – jednacím jazykem bude čeština

Sdílení zkušeností, učení se a aktivní přispívání do diskuse jsou rozhodujícími součástmi tohoto semináře, který se bude zabývat udržitelnou mobilitou a plánováním dopravy na úrovni měst a regionů.

Sdílení, učení a aktivní zapojení do diskuse jsou pro tento workshop klíčové. Zaměříme se udržitelnou mobilitu a plánování dopravy na úrovni města a regionu. Účast je bezplatná a všichni účastníci jsou zváni, aby se připojili k organizátorům na večeři 19. září. Registrace probíhá podle zásady „kdo dřív přijde“ a je omezena pouze na 30 účastníků za den.

Tento workshop spolupořádají CIVITAS ELEVATE (koordinační a podpůrná akce Evropské komise prostřednictvím iniciativy CIVITAS), CIVINET Česká a Slovenská republika a Statutární město Brno. Pro více informací navštivte civitas.eu.

Třetí (a poslední!) regionální výměnný workshop seminář CIVITAS