Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou

Zadavatel: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Sekcia riadenia projektov, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Kontaktní osoba:
Ing. Peter Marťák,
vedúci referent špecialista,
Kontakt: martak.peter@zsr.sk, 0911 401 384

Termín realizace opatření:
september 2014 – december 2015

Popis a cíle opatření:
Cieľom projektu bolo vybudovanie terminálu osobnej prepravy v mieste terajšej zastávky Moldava nad Bodvou - mesto. Z hľadiska železničnej dopravy to představuje železničnú zastávku bez dopravnej obsluhy. Terminál umožňuje priame spojenie súpravami osobnej dopravy mesta Moldava nad Bodvou s mestskou aglomeráciou Košice. V súlade s dlhodobými plánmi má byť prestupným miestom medzi dopravnými druhmi a systémami, aby sa umožnilo presmerovanie ostatných dopravných módov na železničnú dopravu.

Financování:
Rozpočet na prípravu a realizáciu bol 7 131 636,76 € bez DPH, pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zloženého z príspevku Kohézneho fondu EÚ a z príspevku zo štátneho rozpočtu.

Popis realizace opatření:
V júni 2011 začala príprava projektovej dokumentácie a od novembra 2013 prebiehal výkup pozemkov. Od septembra 2014 prebiehala realizácia výstavby celého terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou mesto. Stavba terminálu bola ukončená v septembri 2015 a v decembri 2015 bola zahájená prevádzka na TIOP Moldava nad Bodvou mesto.

Komunikace s veřejností:
Tlačové správy ŽSR – vyjadrenia pre médiá ; web ŽSR: www.zsr.sk/Media room/Vyjadrenia pre médiá, napr.:
http://www.zsr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3344
http://www.zsr.sk/slovensky/projekty-eu/projekty-spolufinancovane-eu.html?page_id=164
http://www.zsr.sk/slovensky/media-room/archiv-vyjadreni-2015/november/tiop-moldava-nad-bodvou.html?page_id=4254
http://www.zsr.sk/slovensky/media-room/archiv-vyjadreni-2015/december/modernizacia-rozne-otazky.html?page_id=4333
http://www.zsr.sk/slovensky/media-room/archiv-vyjadreni-2015/maj/zsr-projekty-r.-2015-rok-2016.html?page_id=3747
a iné …

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.