Studijní exkurze sítě CIVINET do Budapešti

15. – 17. června 2022

Zveme Vás na odbornou exkurzi do Budapešti, kterou organizuje CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., a navazuje na konferenci sítě CIVINET. Během třídenního programu můžete načerpat znalosti a inspiraci v tématech veřejné dopravy a terminálů v návaznosti na P+R, cyklodopravy, řešených projektů v oblasti udržitelné mobility a inspirovat se dopravními opatřeními v terénu v ulicích města s odborným výkladem. Zájemci také mohou využít možnosti k plavbě lodí po městě na Dunaji. Společný program zajišťuje sekretariát maďarského CIVINETu, společnost Mobbilissimus Ltd.

Těšíme se na Vaši účast!


Studijní exkurze je součástí implementace projektu CLIMASUM. Projekt je podpořen z Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI) německého Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu (BMWK). Více o Evropské klimatické iniciativě (EUKI): www.euki.de/en .

CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí Iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací - https://civitas.eu/ .

Climasum 01
Představujeme projekt CLIMASUM 01
Climasum 02