Strategický dokument rozvoje cyklistické dopravy ve Frýdku – Místku a realizace rozvoje sítě cyklistické infrastruktury

Zadavatel: Statutární město Frýdek - Místek

Kontaktní osoba:
Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Ing. Pavel Osina
Statutární město Frýdek – Místek
Radniční 1148, 738 01
Frýdek – Místek
Kontakt: osina.pavel@frydekmistek.cz

Termín realizace:
2000 – 2017

Popis a cíle opatření:
Cílem řešení je poskytnout alternativní trasy pro pohyb cyklistů náhradou za užívané frekventované silnice a tak zajistit jejich vyšší bezpečnost a snížení celkové nehodovosti ve městě. 

Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
V roce 2000 byl zpracován Generel cyklistické dopravy pro Frýdek-Místek, který v návaznosti na Územní generel cykloturistiky severní Moravy a Slezska a schválený Územní plán města Frýdku-Místku rozpracovává podrobněji otázku řešení cyklistické dopravy pro město Frýdek-Místek a zohledňuje již zprovoznění trasy Brány Beskyd.
V roce 2006 byl tento generel cyklistické dopravy zaktualizován formou zpracování Studie rozvoje cyklistických stezek ve Frýdku-Místku.

Popis realizace opatření:
V roce 2008 ve městě Frýdku-Místku existuje provázaný řetězec na sebe navazujících cyklistických tras, které se neustále prodlužují, modernizují a upravují v souvislosti se zvyšujícím se trendem cyklistické dopravy šetrné vůči životnímu prostředí a krajině a prospívající fyzické kondici obyvatelstva.
Cyklistické stezky v regionu mají jak účelový charakter (tzn. usnadňují přístup do zaměstnání, na nákupy), tak slouží k rekreačním a sportovním účelům a jsou spojnicí mezi jednotlivými obcemi.
Ve městě se v roce 2008 nacházelo 13,59 km cyklostezek. 
V roce 2008 došlo k vybudování cyklostezky „Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, kterou zaštítilo statutární město Frýdek-Místek. Tato cyklostezka o délce 1040 m plynule navazuje na stávající cyklostezku Frýdek-Místek, východ-západ, cyklostezku Palkovice - Olešná. Tato stezka také navazuje na dálkové cyklistické trasy č. 6003, 6004 a 6006, které jsou součástí Brány Beskyd. 
V druhé polovině roku 2009 bylo realizováno napojení nádraží ČD a autobusového stanoviště na páteřní cyklotrasy vč. výstavby nové 100 m dlouhé a 3 m široké lávky pro pěší a cyklisty mezi ul. Svatoplukova a areálem SOKOLÍK. Do sítě cyklostezek tak přibylo dalších cca 1100 m stezek vedených jako smíšené či výhradně pro cyklisty. Na stavbu se podařilo získat příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 6 913 000 Kč (finanční prostředky SFDI byly určeny jak na výstavbu cyklostezky, tak i lávky samotné).
Na podzim roku 2010 bylo dokončeno zokruhování cyklostezky kolem přehrady Olešná výstavbou úseku dlouhého 3,1 km vedoucího od akvaparku k rest. Rybárna na protějším břehu. Součástí stezky jsou i dva ocelodřevěné mostky přes vodní tok u loděnice a výpusť rybníku Řehánek a betonový propustek. Nyní je okruh kompletní, cyklisté a bruslaři tak mohou využít cca 5 km okruh ke svému potěšení. Celý okruh má hladký asfaltový koberec.
V létě roku 2013 byla uvedena do provozu dostavba cyklostezky na ul. Novodvorská napříč sídlištěm Slezská. Stezka navázala na kdysi provedený cca 300m úsek mezi ul. Pekařskou a domem čp. 3142. Mezi ul. Sadová a V. Závady byla stezka postavena jako smíšená, dále k ul. Pekařská a mezi ul. J. Čapka a domem čp. 3142 jako dělená. Na stezce je i první přejezd pro cyklisty ve městě. Součástí stavby bylo i zpevnění šachet kolektoru inženýrských sítí, který vede pod ní. Povrch stezky je ze zámkové dlažby. Celkové náklady na tuto cca 500 m dlouhou stavbu činily Kč 6.092.037,- vč. DPH. Stavba byla realizována za pomoci dotací EU.
Celková délka cyklostezek je cca 19 km.

Komunikace s veřejností:
Cyklomapy a místní tisk

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.