Školení "Integrace managementu parkování do SUMP" a "Marketing parkovacích politik", Brno

Zveme Vás na dvojici školení k tématu parkování, kterou organizuje CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., Eltis, projekt Park4SUMP a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. , ve dnech 7. a 8. září 2021

Co Vás čeká?

Zahraniční lektoři a odborníci na plánování udržitelné mobility představí příklady dobré praxe a možnosti řešení v tématech ,,Integrace managementu parkování do SUMP‘‘ (7. 9.) a ,,Marketing parkovacích politik‘‘ (8. 9.). Do programu přispějí svými poznatky také odborníci z tuzemska, kteří přiblíží situaci v našich městech v kontrastu zahraničí.

Kde?

Centrum dopravního výzkumu, Líšeňská 33a/2657, Brno