Senica - Instabus

Zadavatel: město Senica
Partner: Informační centrum Europe Direct Senica

Zpracovatel: město Senica

Kontaktní osoba
Mesto Senica
Marek Stitny
Štefánikova 1408/56,
905 01 Senica

Termín realizace opatření
kampaň - 9/2018

Popis a cíle opatření
Po Senici byl v době konání Evropského týdne mobility 2018 v provozu tzv. INSTAbus. Je to reakce na popularitu sociální sítě Instagram. Již v roce 2014 město testovalo v rámci kampaně ETM tzv. Facebus, který měl úspěch zejména mezi mladými lidmi. Rovněž jízdné na MHD bylo zlevněno celý týden na 50 % ceny a k akci Den bez aut bude MHD ve městě zdarma.
Cílem akce bylo zaujmout obyvatele města a motivovat je pro častější využití MHD.
Z venkovní strany byl autobus polepen evropskými a slovenskými kulturními památkami. Uvnitř byl y fotografie města Senica a flipchartová tabule, kde cestující mohli napsat vzkaz (např. která z evropských památek se jim nejvíce líbí). Autobus byl vyzdoben také v souvislosti s Evropským rokem kulturního dědictví.

Financování
Kampaně realizované městem.

Komunikace s veřejností
Aktivita byla propagována a komunikována s veřejností prostřednictvím kampaně Evropského týdne mobility.

Dopady opatření
Kampaň ETM zařazena mezi kategorie:
- Originální aktivita