seminář s workshopem na téma "Přenos dobré praxe v oblasti udržitelné městské mobility"

Síť měst CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., si Vás dovolují pozvat na seminář s workshopem na téma "Přenos dobré praxe v oblasti udržitelné městské mobility", který se bude konat v úterý 13. října 2020 v Litoměřicích.

Přijeďte se inspirovat úspěšnými projekty z oblasti mobility, které se v posledních letech realizovaly nejen v Litoměřicích. Získejte know-how, načerpejte dobrou praxi a vyměňte si zkušenosti s ostatními účastníky. Můžete se těšit na seminář se zástupci města Litoměřice, kteří se věnovali projektům e-FEKTA, Movecit, Mobilita21 a Úředník na kole. Pražský spolek AutoMat představí svoji celorepublikovou kampaň na podporu udržitelné mobility Do práce na kole a občanské sdružení Pražské matky projekt Pěšky do školy. Dále je pro Vás připravený workshop pod vedením Daniela Szabóa z Centra dopravního výzkumu, v. v. i., k problematice tvorby plánů udržitelné městské mobility v menších městech. Následovat bude exkurze po Litoměřicích. Seminář je ideální příležitostí k síťování mezi účastníky a k připojení se k městům, která se aktivně věnují tématu udržitelné mobility.


Těšíme se na setkání s Vámi.

sekretariát Civinet