Seminář: Cyklistika v kopcovitých městech

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Investor: Ministerstvo životního prostředí ČR
Partneři: Ordr, ekolo.cz
Zpracovatel(é)/realizační firmy: spolek Auto*Mat

Kontaktní osoba:
Auto*Mat, z. s.
Vodičkova 36
110 00 Praha 1
telefon: 212 240 666

Termín realizace opatření:
15. 11. 2018, Praha, Pražské kreativní centrum

Popis a cíle opatření:
Seminář se věnoval problematice cyklistické dopravy v kopcovitých městech a  byl určen především expertům, projektantům, úředníkům, místním politikům a pokročilým zájemcům o cyklistickou dopravu. Cílem bylo nalézt odpověď na otázku, zda kopcovitý terén brání rozvoji cyklodopravy. Na seminář přijali pozvání zahraniční hosté z Portugalska, Švýcarska a Rakouska.

Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
Seminář byl realizován v rámci projektu “Lidová škola městské cyklistiky”.

Financování:
Seminář byl uskutečněn v rámci projektu “Lidová škola městské cyklistiky”, podporovaného Ministerstvem životního prostředí ČR.

Popis realizace opatření:
Seminář se konal v termínu 15. 11. 2018 v Praze, pořadatelem a organizátorem semináře byl spolek Auto*Mat. Účast na semináři byla zdarma.

Na semináři vystoupili:

  • Michael Liebi, vedoucí oddělení bezmotorové dopravy, magistrát města Bern: Cyklistická doprava v Bernu – případová studie
  • Ana Pereira, cyklistický inkubátor Bicicultura.org, Lisabon: Lisabon 2018: Cukr, bič, stříbrné kulky a „efekt společného působení”
  • Roland Romano, Radlobby Österreich: Cyklistická doprava v kopcích principy, infrastruktura a politická podpora v Rakousku
  • Jakub Ditrich, ekolo.cz: Prodeje elektrokol v Evropě
  • Vratislav Filler, Auto*Mat: Pohyb cyklisty v kopcovitém městě
  • Marek Lahoda, Brno na kole, Geografický ústav PřF MU: Easy Riders – Po kopcovitých městech na kole snadno a rychle
  • Tomáš Cach: Představení TP179 a dodatku TP81, se zaměřením na odlišnosti typické pro kopcovitá města

Na seminář navázala technická vyjížďka po pražské cyklistické infrastruktuře s účastníky semináře a následná večerní diskuze pro širší veřejnost s účastí zahraničních hostů.

Z diskuzí a přednášek vyplynulo, že kopce nejsou tím, co rozvoji cyklodopravy v členitých městech brání nejvíce.  Například švýcarský Bern je poměrně kopcovitý, ale může se prezentovat až 15% podílem cyklodopravy, podobně jako je tomu u rovinatých Pardubic. Bernu se podařilo dosáhnout velmi slušného podílu cyklodopravy díky hojnému používání cyklopruhů na hlavních ulicích. Současný podíl chce zachovat a začít se více soustředit na infrastrukturu oddělenou od automobilového provozu, podobně jak je tomu v Dánsku a Nizozemí. Většina čtvrtí v Bernu je místně rovinatá, což je podobné jako v Praze, kde mají hlavní ulice sklon do 5 %, což dovoluje i pohodlnějším cyklistům jízdu rychlostí kolem 10 km/h.

Prezentováno bylo i několik řešení v podobě elektrifikovaných bikesharingů. U elektrol se řešila možnost zvýšení rychlosti, do které elektropohon pomáhá, ze současných 25 na 32 km/h. Tak by bylo elektrokolo v provozu stejně rychlé jako jízda zdatného cyklisty.
Vratislav Filler z Auto*Matu prezentoval fyzikální skutečnost, že čerstvý protivítr je pro cyklistu stejně zatěžující jako několikaprocentní stoupání. Filler také upozornil na to, že k jízdě na kole do kopce je často nutné připočíst i vliv dlažby nebo silného provozu. Oba tyto faktory činí stoupání fyzicky i psychicky mnohem náročnějším.

Komunikace s veřejností:
Akce byla propagována na sociální síti Facebook – profil spolku Auto*Mat a na webu Auto*Matu.

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
Cílem měst by nemělo být pouhé navýšení podílu cyklodopravy, ale umožnit jezdit na kole všem, kdo chtějí. Pro uživatele kol není překážkou kopcovitý reliéf, ale nedostatečná infrastruktura v podobě cyklostezek. To dokazuje i průzkum mezi obyvateli Lisabonu, kde pouhých 6 % populace uvádí, že překážkou je kopcovitý terén.

Odkazy a přílohy:
https://www.auto-mat.cz/2018/11/cyklistika-v-kopcovitych-mestech-rozhodne-ano/
Záznam přednášek: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPxdoUG8-Fl_tXrMiBIJLgTWQLn6HEbap

Dopady opatření:
Uspořádaný seminář přispěl mimo jiné k diskuzi o vhodné propagaci cyklodopravy ve městech. Jízdní kolo by mělo být prezentováno jako celospolečensky atraktivní a potřebný způsob dopravy a zároveň záležitost moderního životního stylu. Je ideálním dopravním prostředkem, který reprezentuje udržitelnou mobilitu měst, vzhledem k tomu, že nevytváří emise, podporuje rozvoj veřejných prostor a přispívá k lepší zdravotní kondici uživatelů.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.