Seminář „Aktuální témata a otázky: Co se právě řeší v oblasti podpory udržitelné mobility?“

Zveme Vás na seminář na téma „Aktuální témata a otázky: Co se právě řeší v oblasti podpory udržitelné mobility?“, který organizuje CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc. Seminář nabídne pohled na aktuální témata a otázky, která v oblasti udržitelné mobility řeší (nejen) města v Česku, krátce se podíváme i na Slovensko a zdejší aktivity spojené s Národním plánem obnovy a odolnosti SR.

Co se na semináři dozvíte?

  • Jaké jsou dosavadní zkušenosti měst s aktualizací plánů udržitelné městské mobility? Jak funguje komise pro posouzení těchto dokumentů?
  • Co přinesla pandemie COVID-19 do veřejné dopravy? Jaké jsou její dopady na formy participace veřejnosti?
  • Jaké aktivity připravuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR v souvislosti s Plánem obnovy a odolnosti SR?
  • …a mnohé další informace :-).

Seminář je určen pro zástupce ministerstev, vedení měst a krajů, pracovníky odborů dopravy a rozvoje, koordinátory městské mobility a pro zástupce dalších subjektů zainteresovaných v oblasti udržitelné mobility.

Kdy: 15. března 2022, 9:30 – 16:00

Kde: Hynaisova 10, Olomouc (Velký sál zastupitelstva) + online prostřednictvím aplikace ZOOM

Využijte příležitosti k osobnímu setkání a networkingu.V případě, že se nemůžete zúčastnit přímo v Olomouci, budeme rádi, pokud se k semináři připojíte online.

Těšíme se na Vaši účast!Climasum 02
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.