Rakovec nad Ondavou:  Zákaz vjezdu – cesta ke škole

Zadavatel: Samospráva obce spolu se ZŠ a MŠ Rakovec nad Ondavou
Zpracovatel: Samospráva obce spolu se ZŠ a MŠ Rakovec nad Ondavou

Kontaktní osoba:
Samospráva obce spolu se ZŠ a MŠ Rakovec nad Ondavou
PaedDr. Jarmila Lehotayová
Ředitelka ZŠ a MŠ Rakovec nad Ondavou

Termín realizace opatření:
Od roku 2018

Popis a cíle opatření:
V strede tejto obce sa nachádza miestny park so školou a od kostola ku škole vedie úzka a kľukatá cestička. Napriek tomu, že pri kostole je parkovisko, mnohí rodičia vozia deti až ku škole, čím ohrozujú chodcov. V minulosti tam bola osadená značka zakazujúca vjazd vozidiel, no neznámi vandali ju zničili.

Počas ETM sa preto deti spolu s pedagógmi rozhodli, že jasne ukážu rodičom, že si to neželajú. Vytvorili živú reťaz, pripravili si transparenty a v spolupráci s obecným úradom osadili na mieste značku zákaz vjazdu všetkých vozidiel.

Napriek tomu, že ide o zdanlivo banálne opatrenie, hodnotiaca komisia sa zhodla, že prvé miesto v tejto kategórii udelí práve im. Individuálne vozenie detí do škôl je totiž zdrojom dopravných zápch až kolapsov, v mnohých mestách na Slovensku tzv. ,,mamataxi‘‘ sposobuje nebezpečné situácie, hlavne ráno a okrem ohrozovania bezpečnosti detí ajzhoršuje aj kvalitu ovzdušia v okolí škol.

Financování:
Kampaně realizované městem

Popis realizace opatření:
Deti vytvorili na začiatku cesty živú reťaz, čím zabránili vjazdu áut na cestu ku škole, následne na to bola v tomto mieste osadená dopravná značka – Zákaz vjazdu. Trvalé opatrenie má cieľ zlepšiť bezpečnosť detí, ako aj zlepšenie kvality ovzdušia v okolí školy.

Odkazy a přílohy:
www.rakovecnadondavou.sk

Dopady opatření:
Kampaň ETM zařazena mezi kategorie:
- Efektivní trvalá opatření (zde se stala obec vítězem ETM 2018)