Pozvánka na seminář "Podporou zkvalitnění služeb a obslužnosti ve veřejné dopravě k udržitelnějšímu cestování"

Je veřejná doprava konkurenceschopná automobilové dopravě? Jakým výzvám čelí a jaká řešení se nabízejí? Jsou náklady na provoz městské dopravy v současném nastavení ekonomicky udržitelné? Jaká opatření mohou po zavedení do praxe zlepšit služby ve veřejné dopravě? Čím mohou provozovatelé veřejné dopravy přispět pro zvýšení zájmu o cestování veřejnou dopravou?

Zúčastněte se semináře v Nitře, na němž se o dobrou praxi, zkušenosti a názory podělí zástupci města, dopravního podniku, start-upu, krajského koordinátora veřejné dopravy a dalších institucí, včetně Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Seminář organizuje spolek CIVINET Česká a Slovenská republika ve spolupráci s Městem Nitra.

Kdy: 21. 2. 2023, 9:30 – 16:00

Kde: KC Zobor, Svätourbanská 104, 949 01 Nitra-Zobor, Nitra, Slovensko

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.