Podpora cykloturistiky prostřednictvím zavedení cyklobusu – Prostějov

Zadavatel: Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Partneři: FTL, a.s., Letecká 8, 796 01 Prostějov; www.ftl.cz, Arriva a.s., Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8; www.arriva.cz

Kontaktní osoba:Hloch Jiří, Ing.; hloch@ftl.cz; ředitel divize
Pastrňák Michal, Ing.; pastrnak@arriva.cz; ředitel
Dvořáková Alena, PaedDr.; alena.dvorakova@prostejov.eu; koordinátorka projektu ZM

Termín realizace opatření:05/05/2007 – 31/12/2018

Popis a cíle opatření:Město Prostějov, pořídilo v roce 2007 speciální přívěs pro kola s kapacitou pro přepravu 20 jízdních kol a ve spolupráci s místním dopravcem, firmou FTL a.s., iniciovalo vznik tzv. cyklobusu. Cyklobus vyjíždí z Prostějova ve směru na Drahanskou vrchovinu, konkrétně funguje na spojích Prostějov – Protivanov. Dva autobusy jezdí dopoledne a dva odpoledne. Cyklistům se tak nabízí příležitost svézt se autobusem, a pak se projet krajinou Drahanské vrchoviny a vrátit se zpět buď opět autobusem, nebo na kole.
V roce 2016 zakoupil dopravce FTL a.s. krytý vozík na 40 kol, který se využívá na trase Prostějov – Jedovnice. Cyklobus jezdí od poloviny dubna do poloviny září během víkendů a svátků. Ztrátu platí město. V roce 2018 jezdí na Drahanskou vysočinu firma Arriva a.s. dvakrát denně.

Vztah ke strategickým a jiným dokumentům:
Strategický plán města Prostějova 2010-2020
Závěrečná zpráva projektu Zdravé město a MA 21.

Financování: Provoz cyklobusů je finančně podporován městem Prostějov.
Náklady: z rozpočtu města (2017 – 182 tis. Kč; 2018 – 218 tis. Kč), viz rozklikávací rozpočet: http://rozpocet.prostejov.eu/

Popis realizace opatření:
Přívěsný krytý vozík za autobus je v majetku města, firma FTL a.s. jej má pouze zapůjčen, a to na období 10 let. Kapacita vozíku je 40 jízdních kol. Každé přepravované kolo je bezpečně uchyceno a uzamčeno vlastním zámkem cyklisty - po uložení do vozíku za ně již ručí přepravce. Cyklista ale musí být nápomocen při nakládce a vykládce kola. Přepravné za kolo činí 20,- Kč. U obou cyklobusů je možné využít rezervačního systému.

Komunikace s veřejností:
Informace o cyklobusech byly veřejnosti poskytnuty prostřednictvím Prostějovských radničních listů, Prostějovského informačního kanálu (PIK) a na webových stránkách města, v Jízdních řádech FTL a Informační kanceláři FTL.

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
Téměř každé město, které má vhodné podmínky pro cyklisty, může cyklobusy využívat. Pořizovací hodnota přívěsného vozíku není vysoká, navíc jej lze využívat i v zimě pro přepravu běžeckých lyží pro běžkaře a jedná se o pořízení dlouhodobého majetku. V Prostějově je vybudovaná hustá síť cyklostezek, kterou mohou cyklisté při návratu z cykloturistiky v okolí využívat v rámci bezpečné udržitelné dopravě.

Odkazy a přílohy:
https://www.prostejov.eu/cs/samosprava/transparentni-radnice/rozklikavaci-rozpocet.html
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/mapa-cyklostezek-v-prostejove.html
http://www.ftl.cz/web/file/autobusova_doprava/cyklobus/leták_jedovnice_cyklobus_18.pdf
https://smlouvy.gov.cz/

Dopady opatření:
Cyklobusy jsou v provozu od května 2007 a každoročně se jimi přepravuje poměrně vysoký počet cyklistů a kol. Jejich zaplněnost ale velmi ovlivňuje počasí.  Cyklobus jezdí během víkendů a svátků. V průměru se přeprava pohybuje v průměru 13 kol na jízdu během víkendů.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.