Pěstuj prostor – Otevřená výzva pro malé změny v plzeňském veřejném prostoru, zájmové sdružení

Zadavatel: Komunitní projekt
Investor: město Plzeň, grantové výzvy
Partneři: město Plzeň
Zpracovatel: Komunita z Plzně, projekt Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury

Kontaktní osoba:
M Arch Marek Sivák – předseda spolku
Kontakt: sivak@pestujprostor.cz, 777 593 692
vedení Otevřené výzvy, realizačních a participačních projektů
Kontaktní email na sdružení: info@pestujprostor.cz

Termín realizace opatření:
2012 – současnost

Popis a cíle opatření:
Otevřená výzva Pěstuj prostor již 5 let umožňuje Plzeňanům podávat podněty na zlepšení Plzně a jejího veřejného prostoru a ty nejlepší uskutečňovat. Své půlkulaté výročí oslaví, díky podpoře grantového programu Plzeňského Prazdroje PRAZDROJ LIDEM, festivalem veřejného prostoru nazvaným „TUTO MĚSTO“. Týmy složené z architektů, krajinářů a umělců za pomoci autorů podnětů navrhnou proměnu 5-7 vybraných míst, kterou pak ve spolupráci s dobrovolníky z řad široké veřejnosti uskuteční. Letní část festivalu doprovodí přednášky zajímavých hostů a zvelebení jednotlivých míst oslavíme sérií kulturně-komunitních akcí.

Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
Vazba na projekt PLZEŇ 2015.

Financování:
Grantové výzvy (Ministerstvo Kultury, město Plzeň)
Nadační fond Karla Komárka, Nadační fond Karla Janečka
Spolupráce s Městskými obvody na financování vybraných projektů

Popis realizace opatření:
Podnět lze zadat jednoduše pomocí webového formuláře nebo zasláním poštou (na adresu Pěstuj prostor, z. s. , Táborská 2190/10, 326 00 Plzeň). Porota složená z expertů vybere z nových i z dříve došlých podnětů ty nejvhodnější k realizaci. V březnu každého roku se každého z nich ujme tým odborníků a vymyslí, jak jednotlivá místa upravit – budeme rádi, pokud se autoři nápadů také zapojí. Pokud nebude nápad vybrán, neznamená to, že byl autorem zaslán zbytečně – dobrými realizovatelnými nápady se budeme zabývat i v budoucnu.  
Průběžně – během celého roku – lze přidávat i jiné podněty (podle pravidel negrantové kategorie předchozího ročníku Otevřené výzvy), vybraným nápadům se budeme v budoucnu také věnovat. Grantová kategorie pro nové podněty není v roce 2017 pro nové podněty otevřena – od roku 2017 bude vyhlašována bienálně (každý druhý rok), pravidla budou podobná jako v předchozím ročníku. V mezidobí se budeme věnovat podpoře a udržitelnosti již započatých projektů a realizaci dřívějších podnětů z negrantové kategorie.

Komunikace s veřejností:
V každém ročníku mohou zasílat obyvatelé Plzně podněty pro zlepšení veřejného života ve městě.
Podrobnější popis zapojení a postup pro zaslání podnětu je na: http://pestujprostor.plzne.cz/pravidla/.

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
Skvělým nástrojem pro realizaci jednoduchých i složitějších podnětů jsou workshopy a mezinárodní workcampy pořádané spolkem Pěstuj prostor. Workshop je kratší (např. jednodenní či víkendová) akce cílená zejména na místní obyvatele. Mezinárodní workcamp tradičně pořádáme v červenci, běžně trvá dva týdny a za tu dobu se upraví jedno až dvě místa v Plzni. Na workcamp přijedou dobrovolníci z celého světa, většinou jich vybíráme okolo 10. K nim pak zveme na pomoc i místní veřejnost. Obě akce je nutné dopředu důkladně připravit, zajistit materiál a potřebná povolení, rozvrhnout plán práce, myslet na ubytování workcamperů a občerstvení dobrovolníků. Pro workcamp, který je organizačně náročnější, raději vybíráme projekty, které již mají za sebou alespoň menší iniciační realizaci. Není to však podmínkou. Pokud nás přesvědčíte svým velkým zájmem o uskutečnění a zejména o udržitelnost svého projektu, je šance, že váš podnět bude podpořen i tímto způsobem.

Odkazy a přílohy:
http://pestujprostor.plzne.cz/

Dopady opatření:
Lidé se tradičně zajímají o dlouhodobé problémy Plzně, mezi které patří například přechody pro chodce, cyklostezky, řešení odpadu, absence umění v ulicích nebo záchrana drobných památek. Objevují se ale i netradiční nápady jako například kavárna na starém mostním pilíři, obnova ostrůvku na Boleváku, rozmístění pian ve městě po vzoru Prahy a světových metropolí a také zpřístupnění teras za Mikulášským hřbitovem znovuotevřenou brankou. Řada podnětů se týká plzeňských řek. Problémem jsou zarostlé břehy Radbuzy, nedostatečný přístup na náplavky i „perifernost“ nábřeží Mže a Radbuzy v centru města.

Doplňující informace:
Není možné vybrat všechny zadané podněty – ani všechny dobré podněty – k okamžité podpoře a realizaci. Všechny podněty, které jsou dle poroty smysluplné, jsou součástí databáze, tzv. „knihy přání občanů”, ze které se může inspirovat místní samospráva nebo jiné organizace. Pokud se sami rozhodnete započít realizaci některého podnětu, informujte nás o tom prosím, a když to bude v našich silách, rádi Vás nějakým způsobem podpoříme.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.