Ochranné cyklopruhy na Veletržní ulici v Praze

Investor a partneři:
Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy

Kontaktní osoba:
Vratislav Filler
Prahou na kole (Auto*Mat, z.s.)
Vodičkova 36 (Palác Lucerna)
110 00 Praha 1
redakce@prahounakole.cz

Termín realizace opatření:
srpen/září 2017

Popis a cíle opatření:
Na Veletržní ulici v Praze 7 byla v souvislosti ze zprovozněním tunelu Blanka snížena kapacita komunikace odstraněním jednoho jízdního pruhu. Cílem bylo zklidnění automobilové dopravy a zároveň otevření možnosti pro úpravu komunikace tak, aby byla bezpečnější pro cyklistickou dopravu.

Popis realizace opatření:
V ulici Veletržní byl odstraněn jízdní pruh ve stoupání, místo něhož byly přidány parkovací prostory spolu s cyklopruhem ve stoupání a piktokoridorem v klesání.
Dále byl zrušen odbočovací pruh do ulice U Studánky, díky čemuž se zacelila mezera ve vyhrazeném jízdním pruhu a zvýšila se ochrana cyklistů. U přechodu pro chodce byl vytvořen ochranný středový ostrůvek – v těchto místech se vyhrazený cyklopruh mění pouze v cyklopruh ochranný.
Vzniklo zde také parkoviště určené motorkám a jízdním kolům, vhodný například pro bezstanicový bikesharing typu ofo.

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
V případě realizace podobného dopravního řešení by měly na upravenou ulici (a na cyklistická opatření v ní) existovat také kvalitní návaznosti. V ulici Veletržní zatím tyto návaznosti chybí, a tak zatím bude sloužit pouze k obsluze okolních ulic.

Odkazy a přílohy:
https://prahounakole.cz/2017/12/ochranne-cyklopruhy-ve-veletrzni/

Dopady opatření:
Ulice Veletržní v Praze je příkladem toho, jaká mohou být a jak mohou fungovat v kompaktní zástavbě města nepřerušovaná integrační cyklistická opatření, která jsou dovedena až ke hraně křižovatek a skrz ně. Použitá kombinace vyhrazených a ochranných cyklopruhů je umožněna díky nové legislativě platné od roku 2016.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.