Zúčastněte se konference CIVITAS Forum 2021

CIVITAS Fórum je akce pořádaná jednou za půl roku Iniciativou CIVITAS, která oslavuje, propaguje a podporuje udržitelná města a pokrok v oblasti udržitelné městské mobility napříč Evropou. Konference, kterou letos hostí německé Cáchy, se bude řídit ústředním tématem Chytré cesty ke klimaticky neutrálním městům.

CIVITAS Fórum 2021 se bude konat ve dnech 20.-21. října 2021. Jedná se o hybridní konferenci, takže ti, kteří nebudou přítomni v Cáchách, se mohou zúčastnit prostřednictvím online platformy. Registrace je bezplatná a otevřená všem odborníkům a nadšencům pro udržitelnou městskou mobilitu a udržitelná města.

Členové sekretariátu sítě CIVINET Česká a Slovenská republika se konference zúčastní jak online, tak přímo v Cáchách. Aktuality z dějiště konference sledujte na Facebooku spolku CIVINET.

„CIVITAS Fórum je příležitostí k propojení se a k navázání spolupráce s ostatními sítěmi CIVINET v Evropě a jejich členy a s dalšími subjekty operujícími v rámci Iniciativy CIVITAS. Věříme, že konference přinese zajímavé poznatky pro členská města a inspiraci pro společné projekty sítí CIVINET.“

Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika

On-line účastníci i účastníci na místě se mohou těšit na poutavé a poučné dva dny debat, výměny znalostí a networkingu. Přítomní v Cáchách budou mít příležitost zúčastnit se prohlídek v Cáchách a okolí a také slavnostní večeře, na které budou vyhlášeni vítězové cen CIVITAS.

Na programu je pro každého něco – od elektromobilů přes plánování a politiku nulových emisí až po aktivní mobilitu a zapojení občanů.

Program konference naleznete zde.

Vzhledem k nejisté situaci způsobené pandemií COVID-19 si budou na místě panovat přísná zdravotní a bezpečnostní opatření.

Registrujte se na fórum CIVITAS 2021 zde.

Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na stránku akce: civitas.eu/forum2021.

Zúčastněte se konference CIVITAS Forum 2021
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.