Zapojte se do výzkumných projektů o participaci a průzkumech dopravního chování

Má Vaše město zpracovaný plán udržitelné městské mobility (PUMM)? Podělte se o své cenné zkušenosti z jeho tvorby s výzkumnicemi a výzkumníky z Centra dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) a pomozte tak dalším městům s přípravami vlastního plánu. CDV ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR aktuálně pracují na dvou projektech týkajících se participace veřejnosti na PUMM a průzkumů dopravního chování.

Pro výsledky obou projektů jsou stěžejní právě názory odborných pracovnic*íků měst a jejich vhled do celého procesu vzniku plánů mobility. V průběhu dubna se uskuteční online interview prostřednictvím videohovoru, ke kterým Vás tímto srdečně zveme. Všechny Vámi poskytnuté informace budou zpracované zcela anonymně.

Pokud byste se rádi zapojili, můžete se obrátit na Ing. Romana Čampulu. V nejbližších dnech budeme také kontaktovat některého ze zástupců/zástupkyň Vašich měst s dalšími podrobnostmi.

Děkujeme za Vaši ochotu ke spolupráci!

News: Zapojte se do výzkumných projektů o participaci a průzkumech dopravního chování
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.