Workshop sítě CIVINET v Bratislavě přinesl inspirativní příklady ze světa inovací

V minulém týdnu se v Bratislavě konal inspirativní workshop sítě CIVINET, který přinesl příklady inovací v oblasti městské mobility. Tento workshop, který se konal za spoluorganizace EIT Urban Mobility a Metropolitního institutu Bratislavy, přilákal přibližně padesát zástupců ze slovenských a českých měst, krajů, neziskových organizací a podniků zaměřených na mobilitu.

Celkem pět měst se podělilo o své zkušenosti s přípravou a implementací plánu udržitelné městské mobility. Kromě Opavy prezentovala čtyři členská města sítě CIVINET CZ SK –Třebíč, Hradec Králové, Pardubice a Ústí nad Labem.

Informačně bohatý program workshopu nabídl účastníkům mnoho inspirace, a kromě prezentací se zaměřil také na praktické poznání městské mobility. Účastníci měli možnost zúčastnit se hned ráno cyklistické exkurze vedené Metropolitním institutem Bratislavy, která jim umožnila získat přehled o vývoji města v otázce zlepšování veřejných prostor a infrastruktury pro udržitelnou dopravu. K tématu se potom dozvěděli více i v úvodní prezentaci workshopu, kterou přednesla paní Petra Marko, ředitelka Metropolitního institutu Bratislavy. V úvodu byla také prezentována iniciativa EIT Urban Mobility, která spolupracuje se start-upy nabízejícími nové možnosti pro rozvoj udržitelné mobility ve městech. Právě prezentace jí podporovaných lokálních start-upů a inovativních technologií, služeb a projektů v sekci EIT Urban Mobility Incubation Showroom, patřila k vrcholům programu.

Na workshopu nechyběly ani příspěvky o zkušenostech s inovacemi v Bratislavě, s dopravou reagující na poptávku v Maďarsku nebo s využitím auditu městských parkovacích politik Park PAD. Závěrečná diskuse a networking poskytly účastníkům příležitost k navázání nových kontaktů a spolupráce se společnostmi, které prezentovaly svá inovativní řešení.

Workshop v Bratislavě tak poskytl inspirativní a praktické příklady ze světa inovací v oblasti městské mobility, která mohou města využít na své cestě k dosažení klimatické neutrality. Děkujeme řečníkům a spoluorganizátorům za jejich úsilí a všem účastníkům za jejich zapojení do diskuzí a přínosné podněty, které pomáhají oblast udržitelné mobility posouvat vpřed.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.