Vzdělávací program CIVITAS Deep Dive nabídne možnost detailně se věnovat vybraným tématům v oblasti udržitelné mobility

CIVITAS MUSE spouští v květnu nový vzdělávací program, který pod názvem CIVITAS Deep Dive zprostředkuje v následujících třech letech sérii celkem šesti vzdělávacích akcí k vybraným výzvám udržitelné mobility. Každá tematicky zaměřená série nabídne několik online a jedno fyzické setkání, určené pro profesionály v oblasti městské mobility a studenty evropských univerzit a vysokých škol. Cílem programu Deep Dive je prohloubit znalosti účastníků o daném tématu a pomoci jim aplikovat nové poznatky v jejich každodenním životě.

Témata komplexního vzdělávání jsou vybrána na základě výsledků výzkumu CIVITAS European Urban Mobility Labour Market a témat ze CIVITAS Projects Exchange Programme. První série, která startuje 27. května 2024, je věnována aktivní mobilitě, s důrazem na pěší a cyklistickou dopravu.

CIVITAS Deep Dive k aktivním módům dopravy: struktura programu

CIVITAS Deep Dive Active Mobility Modes se skládá ze čtyř setkání, z nichž tři jsou online a jedno je prezenční a uskuteční se v italské Parmě. První webinář se zaměřuje na získávání znalostí (Absorb), druhý na jejich praktické využití (Do), třetí na propojení s širším kontextem (Connect) a čtvrté, prezenční setkání, na rekapitulaci a reflexi (Conclude). O dva měsíce později proběhne vyhodnocovací webinář, kde se účastníci podělí o své zkušenosti a zpětnou vazbu.

Po každé online lekci budou účastníci požádáni o vypracování úkolů, které zahrnují video materiály, e-kurzy a praktická cvičení. Po úspěšném absolvování prvních čtyř setkání a dokončení alespoň 75 % úkolů získají účastníci certifikát.

Termíny webinářů:

Pondělí, 27. května 2024, 13:00 – 15:30, online
Úterý, 25. června 2024, 13:00 – 15:30, online
Úterý, 10. září 2024, 13:00 – 15:30, online
Prezenční setkání: pondělí, 30. září 2024, 15:00 – 18:00, přidružená akce konference CIVITAS Forum v Parmě (Itálie)
Webinář k vyhodnocení, listopad 2024 (datum bude upřesněno)

Registrace

Kapacita je omezená a přednost bude dána zájemcům, kteří se přihlásí nejdříve. Přihláškyje třeba odeslat do 15. května 2024, 23:59 CET. Pro více informací nebo dotazy kontaktujte: academy@dtv.nl.

Následující sérií je CIVITAS Deep Dive ke změně chování v kontextu veřejné dopravy a aktivních módů dopravy, která začíná 6. června 2024. Podrobné informace naleznete na webu CIVITAS.

Zdroj informací: www.civitas.eu

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.