Vytvoření udržitelného města od A do Z: Průkopnický projekt v Berlíně

Berlin TXL, pojmenovaný podle třípísmenného identifikačního kódu starého letiště, představuje jeden z nejambicióznějších projektů udržitelného městského rozvoje v Evropě. S více než desetiletou přípravnou fází a plánováním si klade za cíl proměnit tuto oblast v živé centrum s univerzitním kampusem, bydlením pro 10 000 lidí a s různými službami, které budou pěšky dostupné do pěti minut.

Projekt za více než 8 miliard eur je zároveň výzkumným projektem udržitelného městského rozvoje v širším měřítku – snaží se ukázat, že stavebnictví může být uhlíkově neutrální, technologie mohou zlepšit kvalitu života bez ohrožení soukromí a klimaticky odolné bydlení může být cenově dostupné. Přechod na nulové emise je do značné míry závislý na tom, jak města formují svoji energetickou infrastrukturu, jak ta nová, tak existující města. Města jsou odpovědná za přibližně 78 % světové spotřeby energie a více než 60 % emisí skleníkových plynů. Mezinárodní energetická agentura OECD uvádí, že jenom městská doprava způsobuje 4 miliardy tun emisí CO2, což je více než 40 % celkových emisí v odvětví dopravy.

Berlin TXL si usiluje o dosažení svého cíle klimatické neutrality do roku 2045, a to prostřednictvím tzv. trojité strategie nulových emisí: stavbou budov, které nebudou spotřebovávat energii, nebudou emitovat uhlík a nezanechají žádný odpad. Pro dosažení tohoto cíle bude projekt převážně využívat dřevo z okolních lesů namísto energie náročných materiálů, jako jsou beton, ocel a plast. Původní náklady mohou být vyšší kvůli pracnějšímu výrobnímu procesu, ale digitalizací procesů a otevřenými standardy lze postupně snížit náklady o 20 až 25 %, jak uvádí studie Technické univerzity v Berlíně a Fraunhoferova institutu pro výzkum dřeva. Navíc dřevěné konstrukce účinně váží uhlík, což znamená, že po mnoho let vážou potenciální skleníkové plyny, které by jinak byly uvolněny při přirozeném rozkladu nebo spalování stromů.

Projekt Berlin TXL se svým ekosystémovým přístupem k rozvoji, rozsahem a velikostí odlišuje od jiných udržitelných městských projektů. Pilotně zkoumá inovativní strategie pro udržitelný městský rozvoj a celistvě řeší výzvy udržitelnosti, čímž poskytuje příklad pro další města po celém světě. Sledování rozvoje tohoto ambiciózního projektu vzbuzuje naději pro budoucnost udržitelnějších a odolnějších měst.

Zdroj informací: https://www.strategy-business.com/article/How-to-build-a-sustainable-city-at-scale

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.