Výrazný krok směrem ke zvýšení aktivní mobility v Miláně – město rozšíří cyklistickou síť o 750 km

V rámci boje s dopravními zácpami a znečištěným ovzduším se Město Milán zavázalo do roku 2035 vybudovat 750 kilometrů nových cyklostezek. Realizací ambiciózního plánu hodlá učinit z cyklistiky nejpraktičtější dopravní prostředek pohybu po městě a změnit tak dopravní chování obyvatel.

Projekt s příznačným názvem „Cambio“, tedy „Změna“, navrhuje stejnojmennou síť cyklostezek, která by měla propojit stávající cyklostezky a napojit je na nové "supercyklokoridory" a spojit tak Milán se všemi 132 obcemi v jeho metropolitní oblasti. Cílem je zajistit, aby přibližně 80 % zájmových bodů ve městě, jako jsou školy, nemocnice, nádraží, metro a větší podniky, bylo v dosahu do 1 km od alespoň jedné cyklistické trasy.

Záměrem města je dále do roku 2035, kdy bude projekt dokončen, dosáhnout zvýšení podílu cyklistické dopravy na 20 %. Aby Milán dosáhl tohoto cíle, hodlá do "plánu cyklistické mobility Cambio" a jeho implementace investovat 225 milionů eur. Podle milánské metropolitní rady plán přinese mnohonásobně vyšší úspory, přesahující 1 miliardu eur, a přínosy z hlediska omezení dopravních zácp, snížení počtu dopravních nehod, i zlepšení zdraví lidí a životního prostředí. Práce na cyklotrasách začnou do srpna 2022.

Jak bude cyklistická síť vypadat?

Plánovaná síť Cambio sestává ze čtyř okružních tras kolem centra města a z dalších 16 radiálních cyklostezek, spojujících centrum s okrajovými částmi města. Na samém okraji města jsou v plánu čtyři cyklostezky typu „greenways“ utvářející tangenciální trasu zahrnující celé město a vzájemně propojující všech 16 tras z centra do okrajových částí města. Součástí projektu je vybavení hlavních cyklistických tras optickými vlákny, které umožní využití inteligentních a inovativních řešení, jako jsou instalace energeticky úsporného osvětlení, které se se bude zapínat pouze v závislosti na noční aktivitě, a digitální orientační tabule s informacemi v reálném čase. Samozřejmostí je doplnění infrastruktury o vyhrazená parkoviště pro jízdní kola, vertikální a horizontální dopravní značení (typu informačního, směrového a potvrzujícího značení). Informace o cyklistických trasách budou prezentovány ve stylu plánu metra a označují spojení s jinými druhy dopravy, s dalšími linkami sítě a také se zájmovými body ve vzdálenosti do 1 km od místa, kde je umístěn ukazatel.

Zdroje informací:


News: Výrazný krok směrem ke zvýšení aktivní mobility v Miláně – město rozšíří cyklistickou síť o 750 km
O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.