Úspěchy roku 2023 v přehledu: Ohlédnutí se za hlavním děním v síti CIVINET a náhled na nadcházející rok

Podívejte se s námi na rok 2023 sítě CIVINET, který byl plný úspěšně realizovaných aktivit. S našimi členy jsme společně prošli klíčovými momenty, které formovaly tento rok, a nyní se těšíme na rozšíření naší sítě a nové akce, které nám přinese rok 2024!

Rok 2023 ve stručném přehledu:

Vzdělávací akce: Organizovali jsme pět vzdělávacích akcí, které přilákaly více než 200 účastníků českých a slovenských měst. Jedním z vrcholů roku byla studijní exkurze do Slovinska, kde členská města hledala inspiraci pro podporu udržitelné mobility, především pro realizaci opatření k podpoře cyklistické a pěší dopravy.

Rozšiřování sítě: Zprostředkovali jsme členství pro tři řádné členy (Ústí nad Labem, Kladno, Říčany) a tři přidružené členy (Auto*Mat, z.s., KIRA, n.o., Partnerství o.p.s.), posilujíc tak naše řady o nové perspektivy a zkušenosti.

Vytváření nástrojů: Vytvořili jsme dva manuály, které pomáhají městům v plánování udržitelné mobility a sdíleli více než 50 příkladů dobré praxe, přinášejících inspiraci ze zahraničí i z domácího prostředí.

Spolupráce na mezinárodní úrovni: Spolupracovali jsme se CIVITAS na Evropském výzkumu trhu práce v oblasti městské mobility a úspěšně dokončili mezinárodní projekt se sítí CIVINET Slovinsko-Chorvatsko-Jihovýchodní Evropa.

Krátký výhled na rok 2024:

Nové členské město: Od začátku roku 2024 je naším novým členským městem statutární město Opava,

LinkedIn profil: S novým rokem jsme spustili profil CIVINETu na sociální síti LinkedIn, poskytující nám platformu pro širší diskuse a propojení s profesionály v oblasti udržitelné mobility. Cílem je také zviditelnit naše působení na mezinárodním poli, a z tohoto důvodu jej naleznete pod názvem „CIVINET Czech and Slovak Republics“ a příspěvky budou především v anglickém jazyce.

Nadcházející akce: V březnu nás čekají dvě akce na Slovensku (inovační workshop a seminář k aktivní mobilitě), o další dva měsíce později plánujeme pro naše členy study tour do Belgie. A protože v listopadu oslavíme jako síť CIVINET Česká a Slovenská republika desáté výročí našeho vzniku, můžete se těšit na konferenci v Brně, kterou při této příležitosti organizujeme.

Síť CIVINET měla nabitý rok 2023 a těšíme se na to, co nás čeká v roce 2024. Děkujeme za vaši podporu a společné směřování k dalším úspěchům na poli udržitelné mobility!

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.