Spuštěn nový e-learningový kurz k participaci v městském plánování udržitelné dopravy

Participace, neboli zapojení veřejnosti (odborné a široké) je jednou ze základních charakteristik plánů udržitelné městské mobility a při zpracování plánů je třeba jí věnovat patřičnou pozornost. Se zlepšováním úrovně participačního procesu v českých a slovenských městech nyní pomůže i nová e-learningová platforma.

Na adrese https://www.mestovpohybu.cz/participace/ je dostupný e-learningový kurz zaměřený na zapojení veřejnosti do městského plánování udržitelné dopravy, kde mohou města, jako zadavatelé dokumentů, či zástupci externích zpracovatelských společností a další odborníci, načerpat informace k realizaci úspěšného participačního procesu. Vznik kurzu byl iniciován Ministerstvem dopravy ČR na základě poznatků z vyhodnocení 1. generace plánů udržitelné městské mobility a zjištění potřeby zvýšit znalosti odborné veřejnosti v oblasti zapojování veřejnosti do plánování udržitelné dopravy. Autorem e-learningu je Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., které jej vytvořilo v rámci projektu „Vzdělávání měst v zapojování veřejnosti v plánování udržitelné městské mobility“, na základě analýzy participačního procesu v dosud existujících plánech mobility i vlastních zkušeností s participací z pohledu zpracovatele.

Kurz je primárně určen odborné veřejnosti (zástupcům municipalit, konzultantům a externím odborníkům na participaci), která má zájem rozšířit si znalosti v oblasti zapojování veřejnosti obecně. Jeho obsah slouží jak k celkovému nastavení participačního procesu na úrovni města, tak i k pouze k případnému doladění jednotlivých kroků. Nastudování 14 kapitol zabere přibližně 60 minut, a na závěr čeká účastníky krátký závěrečný test, po jehož úspěšném zvládnutí je jim vygenerován certifikát o absolvování kurzu. Další úrovní, která by měla být v rámci participační platformy rozvíjena, je sdílení kontaktů na odborníky v oblasti zapojování veřejnosti a síťování se k problematice participace.


O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.