Slovensko připravuje implementaci Plánu obnovy a odolnosti – jaké jsou současné a aktivity a budoucí milníky pro oblast udržitelné mobility?

Ministerstvo dopravy a výstavby SR aktuálně začíná s přípravou implementace Plánu obnovy a odolnosti (POO), který byl schválen v červenci letošního roku a obsahuje několik důležitých milníků a cílů v oblasti udržitelné mobility. Plán představuje pro Slovensko celkovou alokaci přibližně 6 miliard eur z Evropské unie.

V oblasti podpory cyklistické dopravy připravuje MDV SR v současné době výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Plánu obnovy a odolnosti na budování cyklistické infrastruktury, zejména pro každodenní dojíždění na kole do zaměstnání, do škol apod. v návaznosti na veřejnou osobní dopravu (zejména železniční). Kromě toho bude v průběhu roku 2022 v rámci mezinárodního projektu Interreg "Danube Cycle Plans" Dunajského nadnárodního programu aktualizována národní cyklistická strategie Slovenska.

V souvislosti s naplněním Plánu obnovy a odolnosti v oblasti reformy veřejné osobní dopravy dokončuje ministerstvo přípravu Plánu dopravní obslužnosti území Slovenska železniční dopravou. Ve spolupráci s jednotlivými kraji jako objednateli příměstské autobusové dopravy plánuje následně tento dokument rozšířit o přestupní vazby na autobusovou dopravu v rámci Národního plánu dopravní obslužnosti. Z Plánu obnovy a odolnosti vyplývá také závazek, že do konce roku 2022 bude přijat nový zákon o veřejné osobní dopravě, který zřídí  koordinační orgán ve veřejné dopravě – tzv. Národní dopravní autoritu (NADA), upraví postavení regionálních organizátorů veřejné dopravy (koordinátorů integrovaných dopravních systémů) a přispěje k efektivnější spolupráci státu, obcí a měst při plánování, objednávání a provozování veřejné osobní dopravy v rámci různých druhů dopravy provozovaných ve veřejném zájmu (železniční doprava, příměstská autobusová doprava, městská hromadná doprava). Cílem je také vybudovat do června 2026 jednotný tarifní a informační systém spravovaný státem v alespoň 6 krajích, který umožní cestujícím na základě stávajících prodejních kanálů dopravců cestovat různými druhy dopravy a různými dopravci na území Slovenska. 

Web Plánu obnovy a odolnosti

Alena Klímová, zdroj informací MDV SR

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2022
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 815008.